Sökning: "olika kunskapstyper"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden olika kunskapstyper.

 1. 1. Eleverna ska få nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling : En intervjustudie om hur lågstadielärare hanterar kunskapsprogression i det samhällsorienterande ämnet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Florin; [2021]
  Nyckelord :bedömning kunskapsprogression lågstadiet samhällsorienterande ämnet;

  Sammanfattning : En intervjustudie om hur lågstadielärare hanterar kunskapsprogression i det samhällsorienterande ämnet.  Undersökningen syftade på att ta reda på vad kunskapsprogression innebar för lågstadielärarna i det samhällsorienterande ämnet och hur de sedan hanterade kunskapsprogressionen i undervisning och bedömning i förhållande till kursplanen. LÄS MER

 2. 2. ”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adina Jackson; Isabelle Rosander; [2020-01-16]
  Nyckelord :barn; delaktighet; samtal; rättigheter; socialarbetare;

  Sammanfattning : I socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. LÄS MER

 3. 3. "Grunderna följer vanligt sunt förnuft" : En kunskapsanalys på presentationer av källor, källkritik och källtolkning i fyra läroböcker i historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Niclas Kinell; [2018]
  Nyckelord :läroboksforskning; historieläroböcker; historiedidaktik; kunskapstyper; källor; källkritik; källtolkning; historiskt resonerande;

  Sammanfattning : This study examines how four history textbooks from two different textbook series presents the use of historical sources. Primarily the chapters, sections and exercises in the textbooks that explicitly deals with sources or source criticism as the main content i studied. LÄS MER

 4. 4. Läromedel i matematik : Läromedelsanalys baserad på Blooms reviderade taxonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Ehn; Kajsa Häll; [2018]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedel; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Läromedel har en betydande roll för undervisningen i matematik. I Sverige finns ingen statlig granskning av läromedel vilket inspirerade oss att göra en läromedelsanalys för det här självständiga arbetet. Arbetets teoretiska utgångspunkt utgörs av Blooms reviderade taxonomi som den beskrivs av Anderson m.fl. LÄS MER

 5. 5. Kategorisering av övningsfrågor med Blooms reviderade Taxonomi utifrån läromedel i ämnet Historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kai Manninen; [2017]
  Nyckelord :kunskapstyper; kognitiva process kategorier; taxonomitabell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån olika tryckta läromedel för elever i årskurs 7 skapa kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. Läromedlen var från två olika bokförlag. LÄS MER