Sökning: "olika ledarskapsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden olika ledarskapsperspektiv.

 1. 1. Styrning inom svenska ekonomi-och handelshögskolor : Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fanny Hammarström; Olivia Melkersson; [2019]
  Nyckelord :Market mechanisms; Clan mechanisms; Bureaucratic mechanisms; Profession; Contingency theory; Higher education; Economic and business schools; Marknadsstyrning; Byråkratisk styrning; Klanstyrning; Profession; Contingency teorin; Högre lärosäten; Ekonomi- och handelshögskolor;

  Sammanfattning : Titel: Styrning inom svenska ekonomi- och handelshögskolor. -Marknadsstyrning, byråkratisk styrning eller klanstyrning? Bakgrund: I den forskning som finns kring styrning inom högre lärosäten förespråkas klan- och kulturstyrning som den styrform som bör användas eftersom högre lärosäten karaktäriseras av hög kunskap och samarbete. LÄS MER

 2. 2. Intern Kommun-ikation : En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapskommunikation; Internkommunikation; Organisationskultur; Kommunikationskanaler; Formell och Informell Kommunikation;

  Sammanfattning : Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad. LÄS MER

 3. 3. Att ändra fokus från extra anpassningar till ledning och stimulans : att höja elevernas måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanne Reevcrona; Anne-Cathrine Wendell; [2018]
  Nyckelord :Extra anpassning; Elevhälsoteam; Inkludering; Ledning och stimulans; Lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få syn på hur två skolor arbetar för att skapa en gemensam plattform för att tolka styrdokument utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar. Detta för att skapa inkluderande lärmiljöer som i sin tur leder till, ökad måluppfyllelse hos eleverna då verksamheten utifrån alla tre nivåer organisation-, grupp- och individnivå reflekterar, kritiskt granskar lärande, undervisning och ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i hemtjänst

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Stenberg; [2018]
  Nyckelord :employerr´s policy; participation; commitment; leadership; clarity respondents; arbetsgivarpolicys; delaktighet; engagemang; ledarskap och tydlighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att finna det goda chefskapet som är kopplat till ett bra ledarskap är en svår uppgift som alla chefer idag är medvetna om. Dessutom behöver chefen i sitt ledarskap få med sig gruppen som gör att arbetsmiljö gynnas positivt och bidrar till en mer stabil arbetsgrupp. LÄS MER

 5. 5. ”ORGANISATIONSKULTUR - DET ÄR SÅ VI GÖR SAKER OCH TING HÄR” En studie av organisationskultur utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sandra Ostanek; Yvette Palm; [2017-09-29]
  Nyckelord :fenomen; konstruktion; kultur; ledare; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka fenomenet organisationskultur och få en förståelse för hur ledarna beskriver och konstruerar kulturen. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter avgränsade studien och definierade förståelsen av fenomenet organisationskultur. LÄS MER