Sökning: "olika omvårdnadsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden olika omvårdnadsperspektiv.

 1. 1. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som motiverar till förändrade levnadsvanor vid hypertoni : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sanna Dennheim; Matilda Myhrborg; [2020]
  Nyckelord :hypertoni; levnadsvanor; motiverande faktorer; personcentrerad omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett folkhälsoproblem i Sverige som kan leda till följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Hypertoni är vanligare förekommande hos äldre. Förstahandsvalet av behandling vid hypertoni är förändrade levnadsvanor såsom fysisk aktivitet och kostvanor. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att främja god livskvalité hos kvinnor som har genomgått mastektomi : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Susanne Olsén; Maria Pacoste; [2020]
  Nyckelord :Copingstrategier; Kvinnor; Livskvalité; Mastektomi; Psykologisk anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor som har genomgått ingreppet mastektomi i samband med bröstcancer drabbas av psykisk ohälsa. Uppfattningen om att förlora ett bröst skiljer sig för varje enskild individ. LÄS MER

 4. 4. En oväntad livskris : En kvalitativ litteraturöversikt om upplevelsen av livskvalitet hos yngre personer med kognitiv sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Linnea Hansson; Elina Stigengård; [2020]
  Nyckelord :experience; person centered care; quality of life; young onset dementia; younger people; kognitiv sjukdom; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad; upplevelse; yngre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv sjukdom är ett övergripande begrepp för sjukdomar som drabbar hjärnans funktioner såsom minne, tal och intellekt. Antalet som insjuknar i kognitiv sjukdom förväntas fördubblas fram till 2050 och antalet som insjuknar innan 65 års ålder ökar. LÄS MER

 5. 5. Att möta familjer med för tidigt födda barn med ätsvårigheter : Erfarenheter hos specialistsjuksköterskor i barnhälsovården

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Forslund; [2020]
  Nyckelord :District Nurse; Child Health nurse; preterm; eating difficulties; experiences family centered care; qualitative content analysis; Distriktsköterskor; barnhälsovårdssjuksköterskor; prematur; ätsvårigheter; erfarenheter; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det är en stressfull upplevelse och stor utmaning för föräldrar att få ett barn som föds för tidigt. Forskning visar dessutom att dessa barn ofta drabbas av ätsvårigheter, vilket förvärrar föräldrarnas situation ytterligare. LÄS MER