Sökning: "olika personligheter i en grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden olika personligheter i en grupp.

 1. 1. Vilken personlig ledarstil driver team till en framgångsrik utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lowisa Johmår; Maria Appeltofft; [2020]
  Nyckelord :Team; Teambyggande; Organisation; Ledarskap; Ledarstil; Makt; Dominans; Påverkan; Inre motivation; Hierarki;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativt utformad fallstudie, med ett jämförande syfte och är inspirerad av diskursanalytiskt synsätt. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap kring diskursen om team samt ledarskapets faktiska påverkan. Från hur ledarstilen influerar team till hur medarbetarna upplever ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Nyckelord :grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. LÄS MER

 3. 3. Revisionsteamets sammansättning : Rekryterare och teamsammansättares syn på individers personliga egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Helen Engström; Camilla Norberg; [2016]
  Nyckelord :revision revisionsteam personlighet kompetens mångfald rekrytering teamsammansättning revisionsbyrå kontor matchning revisorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning  För revisionsbyråer är det av stor vikt att anställa individer som matchar organisationen och kan utvecklas i sin roll som revisor. I revisionsbyråns fall rekryteras individer till ett kontor, därför är det kontorets kravprofil individen ska matcha. LÄS MER

 4. 4. Behövs personlighetstester för att kunna skapa en bra projektgrupp?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ari Basha; Henry Rebane; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att man ska lyckas med ett projekt så är det ytterst viktigt att man har en projektgrupp som är kompetent och som arbetar bra. Gruppen ska helst vara anpassad till projektet och det ska finnas en variation av personligheter. LÄS MER

 5. 5. Dragonlord Campaign Setting

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Clas Olson; [2008]
  Nyckelord :Role Playing Games; Dungeons and Dragons; D D; dragon; fantasy;

  Sammanfattning : Dragonlord Campaign Setting, which is a book of 250 pages, is an accessory to the role playing game Dungeons and Dragons, published by Wizards of the Coast, Inc. It describes the game world Saviat that largely is like an ordinary fantasy world, with its fantastic elves and dwarfs, its magic, and supernatural monsters and events. LÄS MER