Sökning: "olika skolprofessioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden olika skolprofessioner.

 1. 1. Extra anpassningar i grundskolan : - Belastning, svårighet eller en möjlighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Monika Eriksson; Sara Stighall; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kvalitativ intervju; olika skolprofessioner; ramfaktorteorin; Skrtics teori; UDL Universal design for learning;

  Sammanfattning : År 2014 kom en ny lag gällande arbetet med extra anpassningar. I lagen tydliggörs den undervisande pedagogens skyldighet att sätta in extra anpassningar i ett skede där eleven inte ses nå målen. Ändringen i skollagen har medfört direkta och indirekta effekter på arbetet med extra anpassningar inom skolor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Samverkan, en magisk uppkomst? : En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rakel Bylund; Sara Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; Interprofessional; School counselor; School social work; Teacher; elevhälsa; lärare; samverkan; skolkurator; tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. LÄS MER