Sökning: "olika språk man kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden olika språk man kvinna.

 1. 1. "Da er du naiv, ass" : En samtalsanalys av kvinnligt och manligt språk i TV-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Lidmo Arntzen; Emmy Olsson; [2018]
  Nyckelord :Stereotyper; kvinnligt och manligt språk; samtalsanalys; dramadialog;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar kvinnligt och manligt språk i TV-serien SKAM. För att undersöka detta har två olika scener och konversationer från SKAM säsong ett och två analyserats. Scenerna innehåller en konversation mellan en kvinna och en man som har ett romantiskt förhållande till varandra. LÄS MER

 2. 2. Språket som politiskt verktyg : Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Nathalie Tjernberg; [2016]
  Nyckelord :Könsneutraliserande strategier; könsspecificerande strategier; normkritiskt perspektiv; benämningar; icke-sexistiskt språkbruk; positioneringsanalys; jämställdhet; pragmatik; konstruktivism; bortnämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att beskriva vilka olika kommunikativa strategier med avseende på kön en stiftelse som arbetar för jämställdhet använder i sina texter. Syftet är även att analysera hur stiftelsen använder dessa strategier, samt att tolka strategivalen för att se vilka underliggande normföreställningar som kan utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Det semiotiska i Pipilotti Rists Tyngdkraft, var min vän

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Fredrika Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :semiotiska; Pipilotti Rist; Julia Kristeva;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar Julia Kristevas begrepp det semiotiska i Pipilotti Rists audiovideoinstallation Tyngdkraft, var min vän, som visades på Magasin 3, Stockholm konsthall, 2007. Verket består av ett rum med upphöjda mattskulpturer där betraktaren kan ta av sig skorna och lägga sig ned för att ta del av två filmer som visas i taket ovanför matthögarna. LÄS MER

 4. 4. Bland författare och kvinnliga författare : en studie om den manliga normen, den kvinnliga särarten och kanon i två läromedel i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2016]
  Nyckelord :Författare; genus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kursplanen för Svenska på gymnasienivå är tydlig med att elever ska när de undervisas i litteraturhistoria möta manliga och kvinnliga författare. Ett sätt att granska om elever möter i lika utsträckning kvinnliga och manliga författare är att närstudera läromedel i svenskämnet, vilket denna studie gör. LÄS MER

 5. 5. Att vara kvinna på en mansdominerad arena : Strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Axner; [2016]
  Nyckelord :Mansdominerad arena; idrott; kvinnor; kultur; genus; jämställdhet; golf;

  Sammanfattning : Inledning Idrotten ses som Sveriges största folkrörelse och har gått från att bara vara tillgänglig för män till att genom de senaste årtionden även vara tillgänglig för kvinnor. Golfsporten ska vara attraktiv för alla och vara lika inkluderande bland alla samhällsgrupper. Med detta avses kön, etnicitet och samhällsgrupp. LÄS MER