Sökning: "olika svordomar på olika språk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden olika svordomar på olika språk.

 1. 1. ELEVERS SPRÅKVARIATION : En studie om elevers språkliga variation i klassrummets olika situationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linus Ring; [2020]
  Nyckelord :ungdomsspråk; slangspråk; gruppsamtal; talsituationer; redovisningar; klassrum; gymnasieelevers språkliga variation;

  Sammanfattning : Idag talas ett ungdomsspråk som präglas av svordomar och lånord från alla världens hörn. Detta språk kommer ungdomar i kontakt med i skolan och på fritiden. LÄS MER

 2. 2. En studie om svordomar. : Svordomars utveckling och användningsfrekvens.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; språkbruk; tabuord; engelska svordomar; fult språk; kraftuttryck;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av den språkliga varieteten svordomar, vilken svordomskategori som används mest, skillnaden på hur de olika åldersgrupperingarna svär samt notering om en eventuell ökning av dessa på radio, TV samt vissa sociala medier. Syftet inkluderar även en historisk aspekt på individnivå, i huruvida användandet av svordomar förändras från tonårstiden till informanternas nuvarande ålder. LÄS MER

 3. 3. „Wenn die Welt im Arsch ist, wird der Arsch der Welt zu einem Ort, wo man es aushalten kann.“ Eine Analyse idiomatischer Phraseme mit dem Wort Arsch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2018-01-25]
  Nyckelord :Phrasem; Phraseologie; Redewendungen; Idiome;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka hur idiomatiska frasem (fraseologiska ordförbindelser) med ordet Arsch (’röv’) används i det tyska språket. Teoretisk utgångspunkt är Elke Donalies definition av Phrasem och Dudens definition av idiomatisch. LÄS MER

 4. 4. ”Shakespeare är fucking bra” 15TEn observationsstudie om fula ord på en högstadieskola i Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zebastian Lindell; [2018]
  Nyckelord :Fult språk; fula ord; svordomar; fuck; fucking; observation; språksociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användande av fult språk i klassrummet på en högstadieskola i Mellansverige, ett fält inom språksociologin som är i ständig förändring. Syftet med uppsatsen är att utforska det fula språket utifrån tre frågor som behandlar bland annat språkets funktion och användares språkliga anpassning efter mottagare. LÄS MER

 5. 5. Kvinnornas språkliga fristad : En studie av kvinnospråket på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Gyldberg; [2018]
  Nyckelord :kvinnligt språk; sociala medier; svordomar; känslouttryck; osäkerhet; gradord;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av förväntade språkliga drag för kvinnor när olika diskussionsämnen avhandlas på Facebook. Genom valda språkliga kategorier: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord, samt diskussionsämnena: sexism, relationer och brott, har både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder använts. LÄS MER