Sökning: "olika typer av informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden olika typer av informationssystem.

 1. 1. Business Intelligence påverkan på beslutsprocesser : En undersökning av BI-systemens påverkan på beslutsprocesser och förändring av beslutsunderlaget hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Aron Berhane; Mohamad Nabeel; [2020]
  Nyckelord :Decision; decision making process; BI-system; data analysis; data quality; human factor.; Beslut; beslutsprocess; beslutsunderlag; BI-system; dataanalys; datakvalitet; mänskliga faktorn.;

  Sammanfattning : Business Intelligence-systems are well embedded in the daily work of managers in the organizations today. These systems have a significant impact on the management of big data as well as assisting managers in making decisions. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan generaliseringsverktyg i ArcGIS Pro och FME Desktop

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Garli; [2020]
  Nyckelord :kartografi; generalisering; ArcGIS Pro; FME;

  Sammanfattning : Vid framställning av småskaliga kartor från storskaliga kartor behöver de kartografiska objekt som kartan utgörs av generaliseras för att den ska förbli läsbar. Historiskt har generaliseringen och urvalet vid skapandet av kartor utförts av kartografen när kartan ritats, men i dag kan generaliseringen göras automatiskt för att effektivisera generaliseringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Kulturpresentations blogg webbplats

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mohsen Mohsen; [2020]
  Nyckelord :HTML5; CSS3; CMS; Javascript; Jquery; PHP GDPR och Mysqli;

  Sammanfattning : This report describes a website that will be created for alsunnah. Alsunnah is a private non-profit organization that helps the Muslims living in Sweden especially the Muslims living in the Östergötland region with the help of knowledgeable young who have different knowledge to teach people their culture in the right way. LÄS MER

 4. 4. Var hamnar jobben? : En kvantitativ studie över arbetsplatslokaliseringar i Stockholms län utifrån teorin om spatial mismatch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; [2020]
  Nyckelord :Spatial mismatch; rumslig felmatchning; GIS; tillgänglighet; segregation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka arbetsmarknadsfenomen som tyder på förekomst av spatial mismatch i Stockholm. Då det finns en avsaknad av forskning rörande rumslig felmatchning har det varit ett lämpligt och relevant undersökningsområde. LÄS MER

 5. 5. Concepts of Digital Objects : Digital Records and the Relational Objects of Yuk Hui

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :digital archives; digital objects; digital records; metatheory; Ontology; ontologies; phenomenology; philosophy; Yuk Hui.; digitala arkiv; digitala objekt; digitala records; metateori; ontologi; ontologier; fenomenologi; filosofi; Yuk Hui.;

  Sammanfattning : The writings of Yuk Hui, bringing together technical and philosophical insights, provides new theory for the digital, something desired by many in archival research. The aim of this study is to assess the use of Hui’s theories on digital objects and web ontologies as a unifying theory for archival studies, looking at the concept of digital records in particular. LÄS MER