Sökning: "olika typer av observation"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden olika typer av observation.

 1. 1. Det egna tonspråket : Utveckling genom analys

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Tove Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :musikproduktion; tonspråk; melodi; låtskrivning; utveckling; analys;

  Sammanfattning : Tonspråket - kanske en av de svåraste sakerna för den egna låtskrivaren att definiera. Ändå är det detta som detta arbete utforskar. LÄS MER

 2. 2. Social facilitation i en modern kontext: ett digitalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Edvin Tyrberg Fredriksson; Thor Janson; [2019]
  Nyckelord :social facilitation; visual search; digital; social presence; drive theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social facilitation is a phenomenon that describes how performance changes depending on the presence of others. The purpose of this study was to investigate the ways that social presence in a digital form affects performance. LÄS MER

 3. 3. Kreativa resonemang genom kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Myllenberg; Sandra Roma; [2019]
  Nyckelord :feedback på processnivå; feedback på uppgiftsnivå; imitativa resonemang; klassrumsklimat; Kooperativt lärande; kreativa resonemang;

  Sammanfattning : I denna studie har vi genom elevobservationer undersökt elevers olika typer av resonemang då de arbetar med kooperativt lärande i sin matematikundervisning. Eleverna som observerats går i årskurs 1. Syftet med studien är ta reda på hur elevers möjlighet till kreativa resonemang kan gynnas av att de arbetar kooperativt. LÄS MER

 4. 4. Barn skapar mening i bygg och konstruktion genom samspel : En studie om barns utforskande och upptäckande i en bygg- och konstruktionsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Charlotta Jansson; [2019]
  Nyckelord :Technology; construction; preschool; interaction; meaning; design study; Teknik; konstruktion; förskola; samspel; meningsskapande; designstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 5-åringar kan samspela i problemlösning runt tekniska problem i bygg- och konstruktionslek i förskolans vardagliga miljö. Studien har genomförts som en designstudie med videoobservation som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER