Sökning: "olika typer av reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden olika typer av reklam.

 1. 1. Hur ska ¨gåvor¨till influencer beskattas? : Är produkterna och tjänsterna som erbjuds en influencer verkligen gratis? Och kan kostnaden för dessa produkter och tjänster alltid dras av för givaren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Andersson König; [2020]
  Nyckelord :Influencer; skatterätt; avdrag för sponsring;

  Sammanfattning : Influencervärlden har växt sig och blivit en mångmiljonindustri och det händer ofta att det skickas produkter och erbjuds tjänster utan att en influencer ingått avtal med företaget. Skatteverket har lyft problematiken och menar att alla dessa ska tas upp till inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet, beroende på verksamhetens omfattning. LÄS MER

 2. 2. ”Videon är i samarbete med…” : En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Jacobsson; Ida Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer; YouTube; barn och reklam; native advertising; reklambudskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Social medier-influencers har blivit mer användbara i företags marknadsföringsstrategier, tack vare deras höga följarantal och möjlighet att skapa stor spridning till en bred allmänhet. YouTube är en populär plattform som innehåller mycket reklamsamarbeten och marknadsföring från just influencers. LÄS MER

 3. 3. ”Vanliga” kvinnor : en kritisk diskursanalys av den kvinnliga framställningen i kommersiellt syfte

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Wassberg; Eva-Louise Castefelt; [2020]
  Nyckelord :“ordinary” women; consumer culture; market communication; co-creation; traditional portrayal; identification; discourses; ethics.; “vanliga” kvinnor; konsumentkultur; marknadskommunikation; samskapande; traditionell framställning; identifiering; diskurser; etik.;

  Sammanfattning : Advertising and media creates and maintains standardized norms and beauty ideals for how women should look and it is often not realistic or representative of ordinary women. Consumers are now demanding representation of women who differs from the unreachable ideals and show how ordinary women actually look. LÄS MER

 4. 4. Förföljd av reklam? - En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Bergström; [2019]
  Nyckelord :rättsvetenskap; förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; individanpassad reklam; dataskydd; konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå. Genom analys av olika typer av data som enskilda lämnar ifrån sig på den digitala och/eller fysiska marknaden kan företag identifiera potentiella konsumenter och målinrikta sin reklam. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring på sociala medier : Det kommersiella budskapet och marknadsföringslagens konsumentskydd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Linn Fauli; Filippa Thyrén; [2019]
  Nyckelord :Marketing; social media; commercial message; editorial content; influencer; The Marketing Act; Marknadsföring; sociala medier; kommersiellt meddelande; redaktionellt innehåll; influencer; marknadsföringslagen.;

  Sammanfattning : En stor del av den svenska befolkningen använder sociala medier dagligen och både redaktionella och kommersiella framställningar sprids på olika digitala plattformar. I samband med detta utvecklas ständigt nya marknadsföringsstrategier och influencer marketing är en av dem. LÄS MER