Sökning: "olikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet olikhet.

 1. 1. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 2. 2. Sexuell och emotionell otrohet hos studerande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Lindén; Solin Azzo; [2018]
  Nyckelord :sexual economics theory; infidelity; gender differences; college students; desirable personality traits;

  Sammanfattning : Det har betydelse att förstå reaktioner på otrogna beteenden. Forskning visar att män upprörs av sexuell otrohet, kvinnor mer av emotionell. Skillnaderna kan med Sexual Economics Theory (SET) förklaras av olika roller i heterosexuella samspel. LÄS MER

 3. 3. Relationella faktorers påverkan på motivation inför lärande i matematik - ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Månsson; [2018]
  Nyckelord :Familj; Klasskompisar; Lärare; Motivation; Matematik; Sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : En lärare som tar del i skolans uppdrag att lära elever för livet försätter sig i en komplex roll. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser vikten av de relationer som skolvärlden erbjuder för lärande. Ett lärande som är omöjligt utan en vilja att lära sig eller motivation till att engagera sig i en aktuell lärandekontext. LÄS MER

 4. 4. From Multilinear Kakeya to Additive Energies : Decoupling and Its Use in Combinatorial Number Theory

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Christoffer Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a survey of decoupling results in harmonic analysis and their use in combinatorial number theory. The main results are an expository proof of a decoupling inequality for exponential sums in  and a new lower bound on the cardinality of the sumsets of certain convex sequences. LÄS MER

 5. 5. Vart är vi på väg? - En granskning av den svenska migrationsrättens framtid ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 blev ett rekordår för Sverige vad gäller immigration. 163 000 människor sökte asyl i landet varav omkring 35 000 av dem var ensamkommande flyktingbarn. De omfattande flyktingströmmarna kom att påverka Migrationsverkets handläggningstid på asylärenden vilket resulterat i långa handläggningstider och försenade beslut. LÄS MER