Sökning: "oljekonsumtion i sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oljekonsumtion i sverige.

 1. 1. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Sundin; [2015]
  Nyckelord :VFA; PHA; bioplastic; PHA; VFA; bioplast;

  Sammanfattning : Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. LÄS MER

 2. 2. Oil Dependencies and Peak Oil's Effects on Oil Consumption : A case study of six countries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Josef Tekin; Jens Hagman; [2007]
  Nyckelord :Peak Oil; Elasticity; Oil Dependency; Nerlove’s Partial Adjustment Model; Asymmetric Effects; Peak Oil; Elasticitet; Oljeberoende; Nerlove’s Partial Adjustment Model; Asymmetriska Effekter;

  Sammanfattning : During the year of 2007, the world has experienced historically high oil prices both in nominal and in real terms, which has reopened discussions about energy sustainability. We therefore found it interesting to research oil dependencies and elasticities for Brazil, China, Norway, South Korea, Sweden and USA; and their possible oil consumption response to a Peak Oil phenomenon. LÄS MER