Sökning: "ollas"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet ollas.

 1. 1. Formativ bedömning- bedömning för lärande : En kvalitativ studie om lärares uppfattning och tillämpning av formativ bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ollas; Paulina Parkatti; [2020]
  Nyckelord :Formativ bedömning; feedback; kamratbedömning; självbedömning; nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur verksamma lärare i årskurs 4-6 uppfattar begreppet formativ bedömning. Syftet är vidare att åskådliggöra hur dessa lärare beskriver sig didaktiskt tillämpa formativ bedömning inom svenskämnets kommunikativa förmågor. Med formativ bedömning menas bedömning för att utveckla lärandet framåt. LÄS MER

 2. 2. ”Förvirring hos eleverna” : Bristen på ett tydligt syfte med lektionens innehåll utifrån kursmålen skapar förvirring för elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Ollas; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; innehåll; om kroppen; elever; lärobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om vad det är de ska lära sig i ämnet idrott och hälsa. Med denna studie vill jag få en ökad förståelse för elevers uppfattningar kring lärobjeket i ämnet samt kunna bidra med kunskap om lärobjektet gentemot kursmål och styrdokument. LÄS MER

 3. 3. "Det är fröknarna som bestämer mest. Vi bestämmer inte allt, vi bestämmer nästan inget" : En kvalitativ studie om hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Axelsson; Hanna Ollas; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; demokrati; förskola; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns inflytande i förskolan utifrån samhällets demokratiska ambitioner om att göra barn delaktiga. Undersökningsfrågan för studien är: Hur uppfattar barn sitt inflytande i förskolan? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade par-intervjuer med 16 förskolebarn i åldrarna 4–5 år, vid två olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Proposed Design and Feasibility Study of a Hybrid-Electric Propulsion System for a Ten Passenger Aircraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Fredrik Ollas; Gestur Ernir Viðarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to propose a hybridized version of a propulsion system for a 10-passenger aircraft and compare it to a conventional (reference) aircraft which uses a fossil fuelled turbofan for propulsion. The hybridized powertrain includes a fossil fuelled gas turbine, which is only used for producing electricity, coupled in a series configuration with a battery storage, that provide power to two electrically ducted fans. LÄS MER

 5. 5. Självkörande Fordon för Autonoma Terrängtransporter : Utveckling av Mekaniskt Sensorskydd

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erika Johansson; Johanna Ollas; Signy Yu Liu; [2018]
  Nyckelord :Machine design; Automation; Forestry vehicles; Sensors; Self Driven Vehicles; Maskinkonstruktion; Automation; Terrängfordon; Sensorer; Självkörande Fordon;

  Sammanfattning : Denna rapport ar resultatet av ett kandidatexamensarbete som avlades på KTH under våren 2018 i maskinkonstruktion. Uppdragsgivare var KTH och Skogforsk; det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, som är finansierat av skogsnäringen och den svenska staten. LÄS MER