Sökning: "ollie hansen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ollie hansen.

 1. 1. Pojkar bör och pojkar gör : Om maskulinitetsskapande i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ollie Hansén; [2013]
  Nyckelord :genus; hegemonisk maskulinitet; maskulinitet; gymnasiet;

  Sammanfattning : This thesis aims to spread some light over the phenomena of gender construction in the upper secondary school. The background of this thesis is the gender gap in education. Girls are more successful in school and receive better grades than boys. LÄS MER

 2. 2. Much Obliged, Wodehouse : A Study of Gender and Power in Three P.G. Wodehouse Novels

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Ollie Hansén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The novels written by P.G Wodehouse that feature the characters Jeeves and Wooster are lighthearted and comedic. They revolve around an upper class young man and his struggle to remain a bachelor. However, according to the literary theorist Fredric Jameson: even if texts do not aspire to promote ideologies they still do. LÄS MER