Sökning: "olovligt bortförande och kvarhållande av barn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden olovligt bortförande och kvarhållande av barn.

 1. 1. Tryggare kan ingen vara? - Svenska domstolars prövning av vägransgrunder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magnus Evander; [2020]
  Nyckelord :processrätt: vägransgrunder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a parent, it is probably one of the worst things that can happen if one’s child disappears. Certainly, it is even worse if the child is abducted or detained in another state, leaving the parent feeling nothing than hopelessness and powerlessness. LÄS MER

 2. 2. Återlämnandet av olovligt bortförda barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Hellman; [2019]
  Nyckelord :olovligt bortförda barn; Haagkonventionen; Bryssel II-förordningen; Återlämnande; familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om olovligt bortförande, kvarhållande och återlämnande av barn i internationella förhållanden har uppmärksammats alltmer under senare år. I huvudsak är det 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen som tillämpas i dessa ärenden. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa vid olovligt bortförande och kvarhållande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Härdig; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; olovligt bortförande och kvarhållande av barn; barnets bästa; 1980 års Haagkonvention; Barnkonventionen; vårdnadsmål; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att förflyttningarna över gränserna ökar blir fall av olovligt bortförande och kvarhållande av barn allt vanligare. Med olovligt bortförande av barn menas att en förälder tar barnet till ett annat land så att den andre föräldern inte längre kan ta del av vårdnaden om barnet. LÄS MER

 4. 4. Bortförande av barn : ur några drabbade föräldrars perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotte Netzler; [2013]
  Nyckelord :parental abduction; family abduction; parental kidnapping; left-behind parent; help and support; bortförande av barn; olovligt bortförande och kvarhållande av barn; kvarlämnad förälder; stöd och hjälp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka några föräldrars upplevelser kring bortförandet av deras barn och hur stöd och hjälp från samhället upplevs. Tidigare forskning pekar på att kvarlämnade föräldrar drabbas svårt av ett bortförande då det orsakar emotionell stress. LÄS MER

 5. 5. Olovliga bortföranden och kvarhållanden, hemvist och barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjertman; [2012]
  Nyckelord :1980 års Haagkonvention; olovligt bortföra barn; Familjerätt; hemvist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vad som anses vara barnets bästa i en situation där barnet har bortförts till och vistats i ett nytt land under så lång tid att barnet har anpassat sig till förhållandena där. Undersökningen är begränsad till länder som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. LÄS MER