Sökning: "olycka"

Visar resultat 11 - 15 av 198 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 11. Oförstörande provning vid systematisk riskbedömning för förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Gustav Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhet; Riskbedömning; Oförstörande provning; Utmattning; Driftinducerade fel; Funktionsstabilitet; Spricktillväxt; Trygg arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I arbetsmiljön på arbetsplatsen, ingår även säkerheten vid maskinerna, de måste vara säkra att arbeta med. Det finns regler, men också undantag, arbetsgivaren ska oavsett vilket uppnå en betryggande arbetsmiljö, genom en riskbedömning. LÄS MER

 2. 12. Kärnfull riskkommunikation -En komparativ fokusgruppsstudie om förutsättningar för riskkommunikation vid saneringsarbetet efter en hypotetisk kärnteknisk olycka

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isac Danielsson; Hugo Öhman; [2020]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; nuclear power; radiation; focus group; comparative; Chernobyl; Riskkommunikation; riskperception; kärnkraft; strålning; fokusgrupp; komparativ; Chernobyl;

  Sammanfattning : This paper uses a comparative focus group method to explore the conditions for risk communication after a hypothetical nuclear accident requiring decontamination. This is achieved by examining and comparing how older men and younger women express their deeper thoughts and ideas about risk and risk communication, and possible dilemmas they might face in the event of such an accident. LÄS MER

 3. 13. Kommer det att sluta lyckligt? : En semiotisk analys av Alfonso Cuaróns Roma

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Karl Larsson; [2020]
  Nyckelord :Roma; mise-en-scène; semiotik; Alfonso Cuarón; bildkomposition; staging; kamerarörelse;

  Sammanfattning : Syften med den här uppsatsen är att fördjupa kunskapen om hur Alfonso Cuarón använder sigav staging/blocking, kamerarörelse och bildkomposition för att förebåda olycka i filmenRoma från 2018. Studien kommer att använda sig av bildsemiotisk metod för att analyserautvalda scener som kretsar kring huvudkaraktären Cleo och hennes förhållande med Fermínsamt den graviditet som följer. LÄS MER

 4. 14. Specialist på det oförutsedda? : Anestesisjuksköterskans roll vid stora olyckor och katastrofer

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Hantoft; [2020]
  Nyckelord :disaster medicine; interview study; major accident; nurse anaesthetist; role; anestesisjuksköterska; katastrofmedicin; intervjustudie; roll; stor olycka;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att upprätthålla en så normal kvalitet på vården som möjligt och minska det psykiska och fysiska lidandet vid stora olyckor och katastrofer måste resurserna ledas och fördelas på ett annat sätt än i sjukvårdens vardagsorganisation. Detta medför en omställning i sättet att bedriva sjukvård på till katastrofmedicinsk metodik. LÄS MER

 5. 15. Säker arbetsmiljö vid anläggningsarbete med grävskopor och andra maskinredskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Elin Sköld; Sofie Helander; [2020]
  Nyckelord :Anläggningarbete; arbetsmiljö; byggbranschen; grävmaskin; grävskopa; maskinredskap; olycka; Skanska; stress; säkerhet; tillbud;

  Sammanfattning : Machines are a large part of most construction sites and used daily to perform various tasks. The purpose of this thesis is to investigate how Skanska Sverige AB works with safety, the reasons to accidents connected to excavator buckets and the causal link between them. Furthermore, the aim is to investigate how these accidents can be prevented. LÄS MER