Sökning: "olycka"

Visar resultat 16 - 20 av 198 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 16. "Det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i den" : Att ta sig ur ett alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimmi Rauschning; [2019]
  Nyckelord :alkohol; nykter alkoholist; vändpunkter; behandling; livsförändringar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till nykterhet kan se ut. Studien har en narrativ utgångspunkt och insamlandet av material har skett med öppna intervjuer. Tidigare studier visar på att det finns olika perspektiv på alkoholism och behandling för det. LÄS MER

 2. 17. Grundstötningsolyckor på svenskt farvatten och bland svenskflaggade fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Lindqvist; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maritime Industry; Grounding; Accident; Breakdown; Navigation; Human error.; Sjöfart; Grundstötningar; Olycka; Haveri; Navigation; Mänsklig faktor.;

  Sammanfattning : Trots att det finns många tekniska hjälpmedel ombord, vilka har i uppgift att hjälpa navigatören att framföra fartyget på ett säkert sätt, så fortsätter grundstötningar att inträffa. Denna litteraturstudie sammanställer och granskar grundstötningsolyckor som inträffat på svenska fartyg och på utländska fartyg som befunnit sig på svenskt territorialvatten under åren 2011-2016. LÄS MER

 3. 18. Artificiell intelligens (AI) inom fordon : En studie av användarens upplevelse och påverkan av meddelanden samt feedback.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jonathan Kennås; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; vehicle; impact; user experience; driving characteristics; Artificiell intelligens; fordon; påverkan; användarupplevelse; köregenskaper;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) has come more and more now in recent years in many different forms and applications. AI in vehicles is a relatively new phenomenon where it is seen as a support system. A support system is designed to help the driver in driving to reduce workload and prevent injuries and accidents in the form of messages and feedback. LÄS MER

 4. 19. Investigation of Polynomial Trajectory Planner for Emergency Maneuver

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :LUDVIG BJÄRKEBACK; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Getting an autonomous car to work is a complex task, and it is developed in steps. Today there are many semi-autonomous Advanced Driver Aid Systems in cars such as Adaptive Cruise Control and Lane Keeping Aid to improve comfort for the driver. LÄS MER

 5. 20. "Egyptens plåga och resandes olycka" : En komparativ studie av Linnéapostlarna Fredric Hasselquist och Peter Forsskåls reseskildringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Waldmann Bergvall; [2019]
  Nyckelord :Natural history; travel journals; orientalism; Carl Linnaeus; Naturalhistoria; reseskildringar; orientalism; Fredric Hasselquist; Peter Forsskål; Carl von Linné;

  Sammanfattning : In the 1700’s, natural history played an essential part in constructing the western view of the east and its inhabitants. Based on this assumtion, the primary aim of this study has been to examine how two of Carl Linaeus’ apostles (Petrus Forsskål and Fredric Hasselquist) wrote about their specific cultural encounters while travelling. LÄS MER