Sökning: "olycka"

Visar resultat 21 - 25 av 198 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 21. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Delkiewicz Karolina; Lithén Ann; [2019]
  Nyckelord :Experience; Sudden Death; Close Relatives; Nurse; Upplevelse; plötslig död; närstående; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en chock för de närstående. LÄS MER

 3. 23. Uppfinningar och upprättelse - Om brottsoffer, straffansvar och självkörande fordon i ljuset av Utredningen om självkörande fordon på väg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självkörande fordon; straffansvar; brottsoffer; upprättelse; SOU 2018:16; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov hos skadade individer. LÄS MER

 4. 24. GIS för att analysera risker och sårbarheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Moa Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :GIS; GIS-analyser; Karteringar; Risk- och sårbarhetsanalys; Kommuner; Föreskrift 2015:5 MSBFS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhället med dess invånare och infrastruktur är utsatt för ett flertal risker och sårbarheter. Enligt lag är kommunerna skyldiga att identifiera vilka risker och sårbarheter som existerar inom kommunens geografiska område. LÄS MER

 5. 25. Riskerfarenhet som resurs : En Grundad Teori inom riskfyllda yrkesområden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Töyrä; [2019]
  Nyckelord :riskerfarenhet som resurs; existentialism; riskrelaterade yrkesområden; grundad teori;

  Sammanfattning : Risken för att vara med om en fysisk arbetsrelaterad olycka är något som arbetare inom bland annat industri och byggarbeten ofta är utsatta för. Denna studies fokus är att finna en grundkategori hos yrkesaktiva inom fem olika riskrelaterade yrkesområden inom bygg och industri och undersöka riskens omfång. LÄS MER