Sökning: "olycksfrekvens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet olycksfrekvens.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Maria Liljeroos; Alexander Vifors; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljöarbete; arbetsplatsolyckor; olyckor; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen är den verksamhets som drabbas utav mest arbetsolyckor och arbetsskador och detta kan vara ett resultat utav bristande arbetsmiljöarbete. JM Entreprenad är ett bygg- och anläggningsentreprenad där arbetsmiljön är en högt prioriterad fråga. Trots detta sker det arbetsolyckor och brister i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 3. 3. Does tree removal along railroads in Sweden influence the risk of train accidents with moose and roe deer?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Carin Eriksson; [2014]
  Nyckelord :tree clearance; railroads; train collision; moose; roe deer; ungulate-train collision;

  Sammanfattning : After the storm Gudrun in 2005, the Swedish Transport Administration started clear-cutting of railroad corridors to reduce the risk of trees falling down on the tracks. Simultaneously, train accidents with moose and roe deer have become more frequent and the costs for consequent delays and repairs of engines are of growing concern. LÄS MER

 4. 4. Strategisk Brandstationsplacering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mats Sundbom; [2009]
  Nyckelord :Brandstationsplacering; räddningstjänst; beslutsanalys; Storstockholms brandförsvar; riskperception; GIS; körtid; olycksfrekvens; trygghet; nyttoteori; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an aid in making decisions for the location of fire stations. Using multi criteria decision making the report presents a model for choosing the best available location for hosting a fire station. The model gives the decision makers the opportunity to choose from more criteria than the traditional response time. LÄS MER

 5. 5. Strategisk Brandstationsplacering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Mats Sundbom; [2009]
  Nyckelord :Fire station; locational decision; response time; accident statistics; multi criteria decision making; rescue service; safety; utility theory; brandstationsplacering; räddningstjänst; beslutsanalys; Storstockholms brandförsvar; riskperception; GIS; körtid; olycksfrekvens; trygghet; nyttoteori; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an aid in making decisions for the location of fire stations. Using multi criteria decision making the report presents a model for choosing the best available location for hosting a fire station. The model gives the decision makers the opportunity to choose from more criteria than the traditional response time. LÄS MER