Sökning: "olyckslast"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet olyckslast.

 1. 1. Kapacitetsprov av ingjuten dubb i HD/Fbjälklag

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Joonatan Holm; Glenn Wallenholt Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Prefabricerade håldäcksbjälklag; koppling; olyckslast; fortskridande ras; dubb; kapacitetsprov; dimensionering genom provning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Robusthet och fortskridande ras av 22-våningshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ruben Gustafsson; Mickael Malara; [2017]
  Nyckelord :rotational stiffness; CLT; cross laminated timber; progressive collapse; ductility; robustness; accidental actions; engineered wood; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga fler och högre trähus i Sverige har senaste tiden ökat bland annat då trä är ett betydligt mer miljövänligt alternativ att bygga med än stål och betong. Stomsystem i trä har dock ingen naturlig sammanhållning likt en platsgjuten betongstomme och därför måste anslutningarna i en trästomme hanteras explicit. LÄS MER

 3. 3. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER

 4. 4. FEM-analys av betongvägg vid bortfall av bärande pelare : Prefabricerade betongelements robusthet mot ras och olyckslast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kjellgren Marcus; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Total collapses of buildings are a rare occurrence in modern building construction, and while they are scarcely seen, their consequences are often extensive enough to encourage building projectors to invest in a structural framework capable of sustaining its stability through unforeseen events. This individually completed degree project aims to provide insight into the principles and techniques used to prevent these kinds of collapses and how they can be applied to future structural design. LÄS MER

 5. 5. Mekaniska kopplingar med hög deformationskapacitet för stommar byggda av prefabricerade betongelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Tobias Eriksson; John Fritz; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Precast concrete structures has no natural coherence of the frame as when the structure is cast in situ, which puts great demands on the ties between the prefabricated concrete elements regarding the resistance and deformation capacity. The ties that are used today often consist of straight ribbed bars embedded in concrete and therefore have limited deformation capacity. LÄS MER