Sökning: "om Haiti"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden om Haiti.

 1. 1. När de döda talar - om Édouard Glissants Monsieur Toussaint och det förflutnas relation till framtiden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Öhlén; [2018-07-05]
  Nyckelord :Édouard Glissant; Monsieur Toussaint; Haiti; minne; arv; slaveri; dödspolitik;

  Sammanfattning : In the preface to his play about the Haitian Revolution, Monsieur Toussaint, Édouard Glissant writes that what he has attempted to express with the play is ”a prophetic vision of the past.” The purpose of this thesis is to explore how the relationship between the past and the future can be read in and through Glissant’s play. LÄS MER

 2. 2. Sol, sand, surf och sex : En kvalitativ postkolonial diskursanalys om den mediala turismrapporteringen från Haiti och Dominikanska Republiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jimmy Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; diskurs; diskursanalys; Dominikanska Republiken; Haiti; kolonialism; postkolonial teori;

  Sammanfattning : The essay is about how Swedish media have chosen to report on tourism from Haiti and the Dominican Republic in 1993-2018. There may be many different aspects to look into within this but the aspects that have been studied are the degree to which nature and culture are seen in this reporting. LÄS MER

 3. 3. Är kolonialismens tid förbi? : En teoriprövande fallstudie om koloniala samhällsstrukturer och språkpolitik på Haiti

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Brändström Nyström; [2017]
  Nyckelord :postcolonialism; postcolonial theory; sociolinguistics; language policy; educational policy; globalization; social injustice; postkolonialism; postkolonial teori; sociolingvistisk; språkpolitik; utbildningspolitik; globalisering; social orättvisa;

  Sammanfattning : More than 200 years have passed since Haiti cut loose from the French colonial empire. A lot has happened since, both to Haiti as a state and to the society as a whole. This study investigates the critiqued relevance of postcolonialism in the 21th century, taking stance in the question of language of instruction in the Haitian school system. LÄS MER

 4. 4. Beteendepåverkan genom hot, en fråga om trovärdighet?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jan Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :Peter Viggo Jakobsen; Daryl C. Press; Rob de Wijk; hot; militär trovärdighet; tvångsmaktsteori; tvångsmakt;

  Sammanfattning : Tvångsmaktsteorier försöker förstå och förklara vad som skapar framgång vid bruket av tvångsmakt. Tvångsmakt är att med hot, eller småskaliga stridshandlingar, från det militära maktmedlet åstadkomma en önskvärd förändring i en aktörs beteende. LÄS MER

 5. 5. Haiti: Den andra katastrofen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Mikael Delin; [2013-02-21]
  Nyckelord :Haiti; katastrof;

  Sammanfattning : Haiti: Den andra katastrofen. Ett magisterreportage om Haitis återuppbyggnad, jordbävningen och en tvåhundra år gammal frihetsskuld... LÄS MER