Sökning: "om geriatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden om geriatrik.

 1. 1. Malmö by 360° – en studie om 360° video inom äldreomsorgen i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kristin Johansson; Hedda Johansson; [2019]
  Nyckelord :360° video; Virtual Reality; VR-sickness; motion sickness; immersion; närvaro; prototyp; välfärdsteknik; äldreomsorg; geriatrik; livskvalitet; igenkänningsfaktor; Alzheimer;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker i vilken grad 360° video betraktad i en HMD kan ha för livskvalitetshöjande effekt på boende inom äldreomsorgen i Malmö. Ensamhet och depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland personer över 65 år idag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre patienter i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johanna Backahöjd; Mathilda Vesström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fram till år 2030 kommer andelen människor som är över 65 år att öka. I nuläget har geriatrisk vård generellt en låg status bland sjuksköterskestudenter. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters förhållningssätt mot äldre patienter i vården. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER

 4. 4. Ökad patientdelaktighet under hela vårdtillfället : -En studie av ett förbättringsarbete vid en avdelning på en geriatrisk klinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Maria Rothlin; [2017]
  Nyckelord :Patient participation; geriatrics; multi- morbidity; quality; Delaktighet; geriatrik; multisjuklighet; förbättringsmetodik; kvalitet;

  Sammanfattning : Jakobsbergsgeriatriken och Stockholms Läns Sjukvårdsområde betonar vikten av värdeskapande insatser och arbetssätt. Med patientperspektiv skapas resultat av betydelse för patienten. Delaktighet anges som en viktig del. Återkommande patientenkäter  visar att det finns ett gap mellan målbild och arbetssätt på kliniken. LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : en kvalitativ studie om relationen mellan sjuksköterska och patient

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Hillerback; Martin Högberg; [2016]
  Nyckelord :Geriatrik; Patientcentrerad vård; Personliga relationer; Sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Nära relationer mellan äldre och deras vårdare har visat ge ett ökat välbefinnande hos patienten. Eftersom det ingår i sjuksköterskans arbete att främja patientens hälsa bör sjuksköterskan då också ska skapa en nära relation till patienten. LÄS MER