Sökning: "om iranier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden om iranier.

 1. 1. Mellanförskap, en styrka eller svaghet? - En studie om iraniers integrering i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rebecca Persson; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; integration; identitet; mellanförskap; språk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att analysera hur iranier, som växt upp i Sverige, ser på sin egen nationella, etniska och kulturella identitet. Det kommer också att diskuteras huruvida de ser en dubbel kulturtillhörighet som en tillgång eller en nackdel. LÄS MER

 2. 2. Varken eller, eller både och – om flyktingars identitet i förändring.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Ehrencrona; Catharina Pedersen; [2009-08-31]
  Nyckelord :Identitet; förändring; flykting; social interaktion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie var att ta reda på några iranska flyktingars tankar kring hur deras identitet har påverkats av migrationsprocessen. De frågeställningar vi haft som fått genomsyra hela arbetet är: Hur har migrationsprocessen påverkat flyktingens identitet? Hur identifierar sig flyktingen idag? Vilka personer, grupper och sammanhang är viktiga för flyktingen? Vilken betydelse har dessa för formandet av identiteten?Metoden vi har använt oss av är kvalitativ, och vi har genomfört tre intervjuer med män och en med en kvinna. LÄS MER

 3. 3. Att vara patient med invandrarbakgrund : En litteraturstudie om mötet med sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Lansenfeldt; Eimal Safi; [2008]
  Nyckelord :kultur; religion; upplevelse; möte; sjukvård; invandrare; utanförskap; språk; psykisk stress;

  Sammanfattning : I olika delar utav världen finns idag cirka 20 miljoner invandrare som har lämnat sina länder på grund utav krig och fattigdom. Det svenska samhället utgörs idag utav 20 % invandrare. Med den ökade invandringen blir mötet med invandrare allt vanligare inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Vilka tror vi att vi är : Skillnaden mellan hur ingruppen uppfattar sig själv och hur utgruppen uppfattar den

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isa Gustafsson Jertfelt; [2008]
  Nyckelord :stereotyper; ingruppstereotyper; utgruppstereotyper; iranier; svenskar;

  Sammanfattning : Stereotyper finns om nästan alla grupper och skiljer sig beroende på gruppens status och natur. Många identifierar sig med den stereotyp som finns om ingruppen. Detta kan bli ett problem, speciellt om stereotypen är negativ. LÄS MER

 5. 5. Integritet och etnicitet : En undersökning om olika etniska gruppers syn på personlig integritet i samband med direktmarknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Janne Malviluoto; Ivana Mišic; [2007]
  Nyckelord :kultur; etnicitet; relationsmarknadsföring; kroater; syrianer; iranier; personlig integritet; direktmarknadsföring; svenskar;

  Sammanfattning : Sverige har kommit att förändras i takt med att inflyttningen av folk av annan etnicitet och kulturer har ökat på senare decennier. Sverige har nuförtiden en kulturell och etnisk mångfald som är ett resultat avkrissituationer i omvärlden och där Sverige har kommit att bli ett nytt hem för många. LÄS MER