Sökning: "om komposit"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden om komposit.

 1. 1. Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Engin Cömert; [2018]
  Nyckelord :karbonisering; återvinning; miljö; LDPE;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. LÄS MER

 2. 2. FEM-Analys av Cykelram Tillverkad i Träkomposit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johan Bergman; Fredrik Lorén; [2018]
  Nyckelord :FEA; finite element analysis; bike; bicycle; frame; wood; composite; development; CAD; construction; Creo; FEM-analys; finita elementmetoden; cykel; cykelram; trä; komposit; träkomposit; utveckling; CAD; konstruktion; Creo;

  Sammanfattning : Den här rapporten innehåller en analys av en cykelram tillverkad i träkomposit med hjälp av finita elementmetoden. En grupp studenter, utbildade inom finsnickeri, har utvecklat och tagit fram cykeln men behöver hjälp utifrån med den fortsatta utvecklingen av den. LÄS MER

 3. 3. Designing Roller compacted concrete (RCC) dams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Shayma Al Baghdady; Linnea Khan; [2018]
  Nyckelord :Roller Compacted concrete; Massive concrete structures; Dams; Concrete;

  Sammanfattning : Concrete is the most common building material in the world and it consists of aggregates,cement and water that harden over time, it is also known as a composite material. The use ofconcrete is very versatile due to its resistance to wind and water and its ability to withstandhigh temperature. LÄS MER

 4. 4. Weight reduction of radar platform : Concept development, analysis and evaluation

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Lucas Parpis; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis has been to produce and evaluate a set of lightweight concepts for a radar system mounting platform. The evaluation aims to cover relevant aspects specifically regarding the Saab Arthur weapon locating system, as well as the Saab Giraffe 4A multifunctional radar system. LÄS MER

 5. 5. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Oscar Wrede; [2017]
  Nyckelord :3D-skrivning; innovation; innovationsspridning; cellulosamaterial; träbaserad komposit;

  Sammanfattning : Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. LÄS MER