Sökning: "om min familj"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden om min familj.

 1. 1. Från förälder till behållare En sociolingvistisk undersökning av hur kvinnor beskrivs i surrogatmödraskapsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Fanny Rosberg; [2019-09-19]
  Nyckelord :sociolingvistik; samtalsanalys; surrogatmödraskap; genus; barn; familj;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som är födda av en surrogatmamma ökat i Sverige samtidigt som antalet barn som kommer till Sverige genom adoption minskat. 2011 publicerar Kajsa Ekis Ekman en bok som diskuterar förhållandet mellan prostitution och surrogatmödraskap och 2016 görs en statlig offentlig utredning som bland annat behandlar surrogatmödraskap. LÄS MER

 2. 2. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetens paradox : En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Flybring; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nordiska motståndsrörelsen; jämställdhet; familj; nation;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. LÄS MER

 4. 4. "Du ska ha barn med min fru och så vill du att vi ska bli polare"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Klasson; Elina Cederfeldt Vahlne; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur faderskap porträtteras i TV-serien Bonusfamiljen. Studien analyserar papporna i serien genom att undersöka hur dessa karaktärer beter sig mot sin familj och mot varandra. Det valda tillvägagångssättet är en kvalitativ textanalys där papporna analyserats utifrån teorier kring maskulinitet och faderskap. LÄS MER

 5. 5. Blomremsors effekt på biodiversiteten i odlingslandskapet på Öland : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Andreas Friedrichs; [2019]
  Nyckelord :Biodiversitet; evertebrater; blomremsor; Öland; habitatförlust;

  Sammanfattning : Som en åtgärd för att försöka hjälpa den minskande populationen av rapphöna att återhämta sig tog HMKs Jaktklubb inspiration från ett lyckat projekt i England utfört av Game & Wildlife Conservation Trust. De sådde blomremsor som en åtgärd för att gynna evertebrater som är kycklingarnas huvudföda. LÄS MER