Sökning: "om ni hör ett skott"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden om ni hör ett skott.

 1. 1. Äkta makar och falska myter - en komparativ läsning av Elfriede Jelineks Älskarinnorna och Kristina Lugns Om ni hör ett skott---

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Roberg; [2012]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen gör en jämförande läsning av den svenska poeten och dramatikern Kristina Lugn och den österrikiska författaren och dramatikern Elfriede Jelinek, med fokus på hur båda gestaltar vardagsmyter i en barthesiansk mening. I analysen behandlas ett verk av vardera författare: Elfriede Jelineks Älskarinnorna (Die Liebhaberinnen) samt Kristina Lugns Om ni hör ett skott---. LÄS MER

 2. 2. "Tjudrad som en galen kossa" - om kvinnliga könsroller och sjukroller i Kristina Lugns poesi ur ett feministiskt och ett idéhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Jenny Friman; [2007]
  Nyckelord :Kristina Lugn; poesi; feministiskt perspektiv; idéhistoriskt perspektiv; sjukroll;

  Sammanfattning : Kristina Lugn debuterade 1972 med diktsamlingen Om jag inte och fick sitt genombrott 1983 med samlingen Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Däremellan gavs samlingarna Till min man, om han kunde läsa (1976), Döda honom! (1978), Om ni hör ett skott... LÄS MER

 3. 3. En fonetisk analys av uppläst fri vers - de tonala utspelen hos Kristina Lugn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Malin Svensson; [2006]
  Nyckelord :Uppläsning; Högläsning; Poesiläsning; Intonation; Accenter; Prosodi; Kristina Lugn; Fri vers; TTS; Talstil; Phonetics; phonology; Fonetik; fonologi; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppläst fri vers upptar mycket liten plats inom den fonetiska och talteknologiska forskningen. Syntetiska modeller har ännu inte utarbetats för uppläst fri vers, troligen på grund av att det är svårt att fastställa poetiska effekter. LÄS MER