Sökning: "om presentation om bemanningsföretag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden om presentation om bemanningsföretag.

 1. 1. Kunnig för uppdraget? En studie av kunskapsöverföring åt tillfälliga bemanningskonsulter

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :MARTIN ANDERSSON; ANDREAS TRUEDSSON; [2014-07-01]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Knowledge Management; Bemanningskonsult; Bemanningsprocess; Bemanningsföretag; IT-stöd;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kan det vara svårt för ungdomar att hitta ett första arbete, en lösning på detta kan vara att via bemanningsföretag få sina första erfarenheter av arbetsmarknaden. Som uthyrd arbetskraft kan individer tvingas byta arbetsplats ofta vilket ställer krav på både företagets processer för introduktion och personens kapacitet att snabbt kunna lära sig en ny arbetsroll. LÄS MER

 2. 2. Behåll korna men lägg ut lagår´n : En kvalitativ studie om beslutsprocessen vid outsourcing

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kei Bergström; Thomas Kronholm; [2007]
  Nyckelord :Outsourcing; Beslutsprocess;

  Sammanfattning : SammanfattningI takt med att marknaderna blir allt mer globala ställer det högre krav på effektivitet i företag för att de skall behålla sin konkurrenskraft. Företaget måste fokusera på sin kärnverksamhet för att behålla sin spetskompetens på marknaden. LÄS MER