Sökning: "om sekter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden om sekter.

 1. 1. En rättvis presentation av sekter? : en policyanalys av Sveriges utredning gällande sekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Jonikic; [2018]
  Nyckelord :sekt; mänskliga rättigheter; regering; utredning; moralpanik; hjärntvättning; kommunikation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sekter är ett globalt fenomen som bekymrar många länder. Anledningen till deras bekymmer är att det inte finns någon omfattande forskning eller tillräckligt med kunskap om sekter vilket kan skapa oro för det okända. Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. LÄS MER

 2. 2. Varför ansluter sig människor till sekter? : En jämförande studie av aktuell forskning kring sektbeteende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Umran Arabi; [2016]
  Nyckelord :Sekter; Religion; Fundamentalism; Individualism; Fragmentarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför människor ansluter sig till sekter genom att studera vad aktuellforskning säger om ämnet. Detta har gjorts främst ur en psykologisk och sociologisk synvinkel. De vetenskapligaverk som har studerats är skrivna avforskarna Peter Åkerbäck, Håkan Järvå och Anton Geels. LÄS MER

 3. 3. Tiden är inne, Guds rike är nära : En analys av Markusevangeliet ur ett religionssociologiskt sektperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationUtbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Larsson; [2015]
  Nyckelord :Religionssociologi; Markusevangeliet; Jesus; Sekt; Sektledare; Karisma;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera hur Jesus och hans anhängare framställs i Markusevangeliet för att sedan jämföra detta med nutida religionssociologiska teorier kring sekter och karismatiska sektledare. Slutligen diskuteras huruvida det är relevant att definiera Jesus och hans anhängare, så som de framställs i Markusevangeliet, som en sekt. LÄS MER

 4. 4. "LOST IN TRANSLATION" : Hur personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap upplever mötet med den psykiatriska vården.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarita Klubb Skoglund; [2014]
  Nyckelord :cult; experience; life-world perspective; phenomenological hermeneutic; fenomenologisk- hermeneutik; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk vård; sekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personer med ohälsa och lidande orsakat av sektmedlemskap upplever mötet med den psykiatriska vården. Studien hade en fenomenologisk hermeneutisk ansats och byggde på fem intervjuer med personer från fyra olika sekter som i samband med processen att lämna sekten kommit i kontakt med den psykiatriska vården. LÄS MER

 5. 5. Mina tankar eller dina? : psykiskt välbefinnande hos avhoppare från sekter i relation till psykiska övergrepp i rörelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Göransson; [2014]
  Nyckelord :cult; ex-cult members; psychological abuse; GPA-scale; psychological well-being; manipulation; indoctrination; mind control; religion; new religious movements; sekt; avhoppare; psykiska övergrepp; Group Psychological Abuse; GPA-skalan; psykiskt välbefinnande; manipulation; indoktrinering; mind control; religion; nyandliga rörelser;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se om psykiskt välbefinnande hos avhoppare från sekter är relaterat till förekomsten av psykiska övergrepp i den rörelse som lämnats samt att undersöka hur avhoppares psykiska välbefinnande ser ut. Deltagare var 57 avhoppare från åtta olika religiösa rörelser i Sverige. LÄS MER