Sökning: "om undersökning av grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden om undersökning av grammatik.

 1. 1. Samband språkstörning och skrivsvårigheter : - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Johansson; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :skrivprocess; skrivsvårigheter; språkstörning; the Not-So-Simple View of Writing;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Katarina och Larsson, Hanna (2021). Samband språkstörning och skrivsvårigheter – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Comparative analysis of Machinegenerated questions (Quillionz) and Human-generated questions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mazen Bahy; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the quality of machine-generated questions compared to human-generated questions in terms of the grammar and the clarity of the questions. Limited work has previously been done in the area of comparing them in terms of the grammar and the clarity using different statistic methods to analyze the results. LÄS MER

 3. 3. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 4. 4. Human vs Computer Generated Questions : A Survey Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnea Bonnevier; Sara Damne; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates if humans can tell apart computer generated and human written questions. Limited work has previously been done in the area of comparing the results of different algorithms. This thesis used generated questions from two different algorithms. One recently developed and more advanced than the other but not as tested. LÄS MER

 5. 5. Form eller innehåll i SVA-undervisningen – Vad tycker lärarna? : en undersökning av uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hans Repo; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; attityder; undervisning; svenska som andraspråk; fokus på form; fokus på innehåll; teacher cognition; kommunikativ kompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker SVA-lärares uppfattningar huruvida undervisningen ska fokusera på form – kunskaper i språksystemet, – eller på innehåll – kunskaper om hur språket används. Deltar i studien gör fyrtio lärare i högstadie- och gymnasieskolan. LÄS MER