Sökning: "ombildning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet ombildning.

 1. 1. Gränsöverskridande ombildning av aktiebolag – från beslutsfattande till faktiskt genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Svensson Due; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; gränsöverskridande ombildningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on EU company law, more specifically on issues regarding cross-border conversions of limited liability companies and to what extent it is possible to realize them. The discussion is conducted by looking at the position of EU company law and how it is applied by the Member States today, where the practice of the Court weighs heavily and also by ensuring how Swedish decisions on cross-border conversions are made and how they apply. LÄS MER

 2. 2. Förortsliv i periferin : En etnologisk studie om boendes upplevelser av ombildning och förändringsprocesser i ett av miljonprogrammens bostadsområden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Nicolina Ewards Öberg; [2018]
  Nyckelord :Ombildning; Akalla; gentrifiering; segregation; plats; boendeplats; Järva; förändring; upplevelser; förort; berättelser;

  Sammanfattning : The studies main focus is to reach deeper insight about the values and meanings created and connected to the home environment. Building on interview material collected in the fall of 2017 in Akalla Stockholm the study examines different factors that impact resident’s emotions surrounding the area where they live in relation to change. LÄS MER

 3. 3. Ägarlägenheter : Etableringen på bostadsmarknaden i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Wictoria Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Condominiums; Gävle municipality; form of tenure; housing market; Ägarlägenheter; Gävle kommun; upplåtelseform; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter har funnits i Sverige sedan dess lagstiftning infördes i maj år 2009. Starten för den nya boendeformen var dock trög och många forskare menar att landets dåvarande lågkonjunktur i kombination med informationsbrist var de största orsakerna till att ägarlägenheter inte bildades i samma utsträckning som förväntat. LÄS MER

 4. 4. Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Caroline Thynell; [2017]
  Nyckelord :Upplåtelseform; udda förvaltningsobjekt; bostadsrätt; äganderätt; ägarlägenhet; fastighetsbildning; detaljplan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. LÄS MER

 5. 5. Lämpliga skogsbruksfastigheter - Prövningen av 3 kap. 5 och 7§§ fastighetsbildningslagen (1970:988) i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Stina Holm; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; skogsbruksfastighet; fastighetsreglering; skadlig delning; skogsnäringen; företagsekonomiska villkoret; tillväxtkrav; kombinationsverksamhet; ombildning; nybildning; skyddsbestämmelser; Property formation; forestry property; reallotment; harmful split; forest industry; The business administration term; growth requirement; combination activities; re- formation; creation; protective provisions; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta arbete avser att kartlägga hur prövningen av 3 kap. 5 och 7 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL 3:5 och 3:7) har skett i lantmäteriförrättningar från 2004 fram till våren 2016, samt att kartlägga eventuella skillnader över landet. LÄS MER