Sökning: "ombildning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet ombildning.

 1. 1. Gränsöverskridande ombildning av aktiebolag – från beslutsfattande till faktiskt genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Svensson Due; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; gränsöverskridande ombildningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on EU company law, more specifically on issues regarding cross-border conversions of limited liability companies and to what extent it is possible to realize them. The discussion is conducted by looking at the position of EU company law and how it is applied by the Member States today, where the practice of the Court weighs heavily and also by ensuring how Swedish decisions on cross-border conversions are made and how they apply. LÄS MER

 2. 2. Ombildning av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Fredrik Strömberg; Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Ombildning; Renovering; Flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet pågick mellan cirka år 1965 till år 1975 och hade som mål att producera en miljon bostäder för att tackla de bostadsproblem som rådde i Sverige under 1950-talet. Med ett stort fokus på att producera så många bostäder som möjligt föll valet till en början på att främst producera flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Lagföring utan domstolsprövning - En granskning av strafföreläggandet ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holm; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Strafföreläggande; Strafförelägganden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1926 a commission report about a new code of judicial procedure was completed. The commission suggested the introduction of a summary procedure for misconducts that did not need to be resolved by the court. The main reason for this procedure was that it would unburden the courts from a heavy workload. LÄS MER

 4. 4. Förortsliv i periferin : En etnologisk studie om boendes upplevelser av ombildning och förändringsprocesser i ett av miljonprogrammens bostadsområden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Nicolina Ewards Öberg; [2018]
  Nyckelord :Ombildning; Akalla; gentrifiering; segregation; plats; boendeplats; Järva; förändring; upplevelser; förort; berättelser;

  Sammanfattning : The studies main focus is to reach deeper insight about the values and meanings created and connected to the home environment. Building on interview material collected in the fall of 2017 in Akalla Stockholm the study examines different factors that impact resident’s emotions surrounding the area where they live in relation to change. LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenheter : Etableringen på bostadsmarknaden i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Wictoria Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Condominiums; Gävle municipality; form of tenure; housing market; Ägarlägenheter; Gävle kommun; upplåtelseform; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter har funnits i Sverige sedan dess lagstiftning infördes i maj år 2009. Starten för den nya boendeformen var dock trög och många forskare menar att landets dåvarande lågkonjunktur i kombination med informationsbrist var de största orsakerna till att ägarlägenheter inte bildades i samma utsträckning som förväntat. LÄS MER