Sökning: "ombildningar"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet ombildningar.

 1. 1. Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007–2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Granström Öhman; Ella Coogan Gillinger; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; social blandning; boendesegregering; gentrifiering;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad har sedan 1900-talet varit i ständig förändring. I samband med politiska mål om att eliminera bostadsbristen i början av 1900-talet skapades allmännyttan, kommunalt ägda fastighetsbolag med mål att administrera och fördela hyresrätter, bygga spekulationsfritt och tillgodose bostad åt alla grupper i befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Utförsäljning av folkhemmet? : En undersökning av utförsäljningen av allmännyttan och dess effekter på segregation och låginkomsttagare i Stockholms kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Rieschel; [2020]
  Nyckelord :Allmännyttan; ombildningar; segregation; Stockholm;

  Sammanfattning : During the past years the Swedish housing market has experienced a substantial shift towards a liberal housing regime, with considerable changes in the housing stock as a result. Especially the proportion of public rental housing has been reduced as a result of tenure conversions into deregulated, market-based systems. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande ombildning av aktiebolag – från beslutsfattande till faktiskt genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Svensson Due; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; associationsrätt; gränsöverskridande ombildningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light on EU company law, more specifically on issues regarding cross-border conversions of limited liability companies and to what extent it is possible to realize them. The discussion is conducted by looking at the position of EU company law and how it is applied by the Member States today, where the practice of the Court weighs heavily and also by ensuring how Swedish decisions on cross-border conversions are made and how they apply. LÄS MER

 4. 4. Från hyresrätt till annan upplåtelseform - bostadsrätt eller äganderätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Caroline Thynell; [2017]
  Nyckelord :Upplåtelseform; udda förvaltningsobjekt; bostadsrätt; äganderätt; ägarlägenhet; fastighetsbildning; detaljplan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De upplåtelseformer som finns idag är hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt. Hyresrätt är den vanligaste upplåtelseformen men det har blivit vanligare med ombildningar där hyresrätt övergår till bostadsrätt. LÄS MER

 5. 5. Från hyresrätt till bostadsrätt : – Ombildningsförfarandet i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Callbo; [2016]
  Nyckelord :hyresrätt; bostadsrätt; ombildning; kommunikation; transparens;

  Sammanfattning : För hyresgäster och fastighetsägare har möjligheten att genomföra ombildning av hyresrätt till bostadsrätt varit både komplex och attraktiv. Trenden i lagstiftningen har varit att främja intresset till ombildningsmöjligheten och det är vanligtvis hyresgästerna som anses vara skyddsvärda. LÄS MER