Sökning: "ombyggnad och tillbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden ombyggnad och tillbyggnad.

 1. 1. Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2021]
  Nyckelord :Construction; Production; Planning; Efficiency; Lean; Logistics; Waste; Exchange of learning experiences; Digitization; Climate; Environment; Reparation; ombyggnad och tillbyggnad; Byggproduktion; Planering; Effektivisering; Lean; Logistik; S-kostnader; Erfarenhetsåterföring; Digitalisering; Slöserier; Klimat; Miljö;

  Sammanfattning : Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av projekteringsrelaterade avvikelser i ROT-projekt mellan entreprenadformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Maria Block; Ida Sundell; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadform; ROT-projekt; Avvikelse; Projektering;

  Sammanfattning : Generellt i byggbranschen avslutas sällan ett projekt utan att ha stött på hinder. För Region Uppsala har ROT-projekt, som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, ofta slutat dyrare än förväntat. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta ett monument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Love Lagercrantz; [2020]
  Nyckelord :Stockholms stadsbibliotek; tillbyggnad; ombyggnad; expansion; Asplund; kulturarv; basarerna; monument; historisk kontext; anpassning; sampling;

  Sammanfattning : Namnet på pojektet är ”Att lyfta ett monument” och handlar om en ny tillbyggnad till Stockholms stadsbibliotek. Förslaget syftar till att utöka bibliotekets publika ytor och utrymmesmässigt fokus har varit basarerna från 1930 som vetter mot Sveavägen. LÄS MER

 4. 4. Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Zohal Hosseini; [2019]
  Nyckelord :availability; home remodeling; renovation; inaccessibility; reconstruction; building construction; tillgänglighet; ombyggnad av hem; renovering; otillgänglighet; rekonstruktion; byggnadskonstruktion;

  Sammanfattning : Accessibility is an important factor to consider when it comes to new construction, remodelling or extension of housing. Considering the fact that the number of elderly people will increase in the coming years, must accessibility of housing be increased. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av energiprestanda : Granskning av verkligt utförande i byggnad 14D Hjältarnas hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stig Viil; [2019]
  Nyckelord :Energiprestanda; Hjältarnas hus; 14D;

  Sammanfattning : På uppdrag av Region Västerbotten har författaren analyserat och utvärderat energiprestandan i Hjältarnas Hus, byggnad 14D i Umeå. Byggnaden är ett anhörighus på den västra sidan av sjukhusområdet som består av 4 våningsplan med 1658 m2, varav 390 m2 består av en ombyggnad av en portvaktarbostad och 1268 m2 av en tillbyggnad med en förbindelse som kallas för ”länken”. LÄS MER