Sökning: "omedveten arousal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omedveten arousal.

  1. 1. Omedveten arousal i butiksmiljön : Om arousals påverkan på kunders beteende och upplevelse

    Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Johan Eriksson; Sissel Södermyr; [2017]
    Nyckelord :Arousal; unconscious arousal; servicescape; store environment; consumer behavior; GSR-wristband; eye tracking; electrodermal activity; Arousal; omedveten arousal; servicescape; butiksmiljö; konsumtionsbeteende; GSR-armband; eyetracking; elektrodermal aktivitet;

    Sammanfattning : Titel: Omedveten arousal i butiksmiljön. Nyckelord: Arousal, omedveten arousal, servicescape, butiksmiljö, konsumtionsbeteende, GSR-armband, eyetracking, elektrodermal aktivitet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som framkallar omedveten arousal i en riktig butiksmiljö. LÄS MER