Sökning: "omedveten kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden omedveten kommunikation.

 1. 1. Vad händer här och vad förväntas av mig nu? : En studie om hur vi människor tolkar vår omgivning och hur miljön ständigt kommunicerar med oss.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Cathrine Jungmarker; [2019]
  Nyckelord :Spatial communication; wayfinding; wayshowing and congenial environments.; Rumslig kommunikation; orienterbarhet; wayfinding; wayshowing och kongeniala miljöer.;

  Sammanfattning : We live constantly within our surroundings, even if we're not consciously aware of them, our surroundings always affect our behavior. With our senses continually guiding us, we subconsciously make decisions and choose paths to reach our goals. There are a lot of factors which affect these decisions, spatial communication is one of them. LÄS MER

 2. 2. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Ekman; [2018]
  Nyckelord :gestaltningsprocessen; designteori; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om den arkitektoniska arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Varför blev det som det blev och hade det kunnat göras annorlunda? Syftet med arbetet är att klargöra och generalisera arbetsprocessen genom en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Understanding Misunderstandings: International Students’ Intercultural Communication in Lund University Culture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Silja Wendt; [2017]
  Nyckelord :Qualitative Analysis; Cultural Integration; Intercultural Communication; International Students; Cross-Cultural Competence; Lewis-Model; Interkulturell kommunikation; Internationella studenter; Kulturell integration; Kvalitativ analys; Kors-kulturell kompetens; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : 本文采用定性研究的方法,从文化分析的角度去探讨一个瑞典大学的国际学生的文化融合,尤其是从行为交流进行研究。 在日常的社会交流中产生的误解,可能会对留学生的个人经历造成负面的影响。这些负面的影响引起的挫败感可能影响学生的身心健康。 跨文化交流比较难捕捉,在文化融合上潜在的行为规则更是稀少。 以隆德大学和它的环境为例,本研究挖掘出跨文化交流中的一些意想不到的误解。 本研究采用半结构化的采访,自传式民族志以及观察的方法,把国际学生的视角突出。下列的研究为题作为主线贯穿整篇文章:隆德大学的国际学生在行为交流上遇到什么困难?这些问题在文化的层面上怎么理解?怎么促进文化融合? 实证材料贯穿于本研究中,此外还应用了社会交流理论如尔文·戈夫曼的人际互动理论和爱德华·霍尔对跨文化交际的研究,将行为交流联系在文化环境中。 对更多文化认同的需求,本文讨论了实际的操作以促进外来文化行为的跨文化交流。结果显示运用Lewis模式和我们长期的自身经验可以创造出跨文化交际能力,以此促进国际学生的文化融合的步伐。这也表明一所大学可以采取积极的行动应对这篇研究中所反映的问题。.. LÄS MER

 4. 4. Förskoleklassens matematiska kommunikation och resonemang : En empirisk studie om lärares handlingar som möjliggör övning av matematisk kommunikation och resonemang i förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sara Klasson; [2017]
  Nyckelord :matematisk kommunikation; matematiska resonemang; lärares handlingar; förskoleklass; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Många lärare anser att övning av kommunikation och resonemang med yngre elever medför röriga klassrum, vilket leder till att lärare undviker arbetssätt som medför dessa aspekter. Studiens frågeställning är hur lärares handlingar möjliggör övning av förmågan att använda matematiska resonemang och att kommunicera matematik i samspel med andra i förskoleklassen. LÄS MER

 5. 5. ATT TALA MEDIERNAS SPRÅK – Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kimberly Åkerström; [2016-09-08]
  Nyckelord :Medialisering; medielogik; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 30 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenssonSidantal: 73Antal ord: 27 063Nyckelord: Medialisering, medielogik, politisk kommunikation.Syfte: Att undersöka vilka tecken på anpassning till medielogik som förekommer i politiska debatter samt om det finns skillnader i hur olika partier förhåller sig till mediernas logik i sin kommunikation. LÄS MER