Sökning: "omedveten perception"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden omedveten perception.

 1. 1. Film, från upplevelse till text : En kritisk diskursanalys om audiovisuella uttrycksmedel i massmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Klas Hasselrot; [2021]
  Nyckelord :Fairclough; kritisk diskursanalys; audiovisuell; filmrecension; Michel Chion; hearing what the eye see;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur man i massmedia artikulerar audiovisuellauttrycksmedel, hur den audiovisuella diskursen har utvecklats under tre decennier och ividare led förändrat den sociala praktiken. Studien går även in på vilka psykologiskakognitioner som kan påverkas av perceptioner och hur man i senare led artikulerar dessatankar. LÄS MER

 2. 2. "Det var inte meningen" - en granskning av skillnaden mellan medveten oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Sandgren; [2021]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; likgiltighetsuppsåt; medveten oaktsamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Swedish criminal justice system, guilt is a necessary and fundamental precondition for criminal liability to be claimed. Guilt constitutes the outer frame for which actions are reprehensible and which actions are excusable. LÄS MER

 3. 3. Inhemskt producerad, globalt distribuerad, målgrupp negligerad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Maelum; Anton Olsson; Ludvig Lorichs; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Reklamstandardisering; Kultur; Semiotik; Perceptionsknep; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: ​S​yftet med studien är att undersöka kulturell påverkan av kreativa inslag i standardiserad reklam. Med studien vill författarna bidra marknadsföringsbyråer med en utökad förståelse för hur den kultur som är associerad med landet inom vilken byrån agerar kan ha en omedveten påverkan på produktionen av reklamfilm. LÄS MER

 4. 4. ”Ibland tänker jag att det här sätter sig i kroppen på mig”. En fenomenologisk studie av hbtq+-personers levda erfarenheter av mikroaggressioner i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabella Korvenranta Månsson; [2021]
  Nyckelord :hbtq ; minoritetsstress; mikroaggressioner; hbtq -fobi; LGBTQ ; minority stress; microaggressions; LGBTQ -phobia; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att utforska den levda erfarenheten av och reaktionerna på mikroaggressioner hos personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och andra minoritetsgrupper som bryter mot normer som rör kön, sexualitet eller relationer (hbtq+-personer). Mikroaggressioner är en subtil och ofta omedveten form av diskriminering som förmedlar nedsättande budskap till marginaliserade grupper. LÄS MER

 5. 5. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER