Sökning: "omega-3 supplementation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden omega-3 supplementation.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Omega-3-supplementering och dess effekt på blodfetter och endotelfunktion hos barn och ungdomar med fetma och/eller hyperlipidemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Andersson; Julia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :omega-3; intervention med omega-3-supplementering; hyperlipidemi; blodfetter; endotelfunktion; fetma; intervention with omega-3-supplementation; obesity; hyperlipidemia; blood lipids; endothelial function;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Omega-3-supplementation and its effect on blood lipids and endothelial function in children and adolescent with obesity and/or hyperlipidemiaAuthor: Julia Andersson and Stina AnderssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Cardiovascular disease is one of the most common causes of death worldwide. Obesity, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in children correlates to the prevalence of these diseases later in life. LÄS MER

 4. 4. Effekt av prenatal supplementering med DHA från algolja på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lovisa Isaksson; Mia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :dokosahexaensyra; kognition; uppmärksamhet; mental utveckling; algolja; docosahexaenoic acid; cognition; attention; mental development; algal-oil;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of prenatal supplementation with DHA from algal-oil on the attention andmental development of the childAuthor: Mia Andersson & Lovisa IsakssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During gestation the foetus undergoes a massive evolution and the omega-3fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) is important for the brain development during thatperiod of time. Today, the recommended daily intake of DHA for pregnant women is 200 mgfrom a dietary source. LÄS MER

 5. 5. The effect of sesamin supplementation in vegetable oil enriched feed on the expression of microRNA in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Emma Thorén; [2017]
  Nyckelord :microRNA; sesamin; Salmo salar; lipid metabolism;

  Sammanfattning : Fish is without doubt the most important source of valuable omega-3 (n-3) fatty acids (FA), especially the long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) eicosa-pentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Aquaculture production of Atlantic salmon (Salmo salar) is one of the largest fish industries in the world and a dominant source of fish in Western diet. LÄS MER