Sökning: "omega-3-supplementering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet omega-3-supplementering.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Omega-3-supplementering och dess effekt på blodfetter och endotelfunktion hos barn och ungdomar med fetma och/eller hyperlipidemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Andersson; Julia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :omega-3; intervention med omega-3-supplementering; hyperlipidemi; blodfetter; endotelfunktion; fetma; intervention with omega-3-supplementation; obesity; hyperlipidemia; blood lipids; endothelial function;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Omega-3-supplementation and its effect on blood lipids and endothelial function in children and adolescent with obesity and/or hyperlipidemiaAuthor: Julia Andersson and Stina AnderssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Cardiovascular disease is one of the most common causes of death worldwide. Obesity, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in children correlates to the prevalence of these diseases later in life. LÄS MER

 4. 4. Kan ett ökat intag av omega-3 fettsyror ha en påverkan på testosteron, insulin och insulinkänslighet hos kvinnor med PCOS?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alicia Hedlund; Victoria Westrin; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; testosteron; insulin; insulinkänslighet; PCOS;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Can a higher intake of omega-3 fatty acids have an impact ontestosterone, insulin and insulin resistance in women with PCOS?Author: Alicia Hedlund and Victoria WestrinSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 8th of April 2015Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinedisorder among fertile women and circa 234 000 Swedish women suffer from the syndrome.High levels of androgens, oligoamenorrhea or amenorrhea and anovulation are commoncharacteristics of PCOS. LÄS MER

 5. 5. Omega-3 supplementering och prevention av prematur födsel - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Andrea Dahl Sturedahl; Emma Johansson; Klara Standley From; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3; supplementation; prevention; preterm; delivery;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Intemal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Omega-3 Supplementation and Prevention of Preterm Delivery- a systematic reviewAuthor: Andrea Dahl-Sturedahl, Emma Johansson, Klara Standley-From Supervisor: Examiner: Programme: Type ofpaper: Date: Anna WinkvistMette AxelsenProgramme in Dietetics 180/240 ECTS Bachelor's Thesis in Clinical Nutrition, 15 ECTS April 09,2015 Background: To be bom prematurely is associated with higher mortality and morbidity and preterm birth (PTB) is a problem world wide. It is defined by parturition before 37 completed weeks of gestation. LÄS MER