Sökning: "omförhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet omförhandling.

 1. 1. ”Det handlar ju bara om övning, och att bli sedd av någon när man delar med sig” - En kvalitativ och kvantitativ undersökning av mäns förhandlingar kring känslor och maskulinitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Mansikka Högström; Albert Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Emotioner; känslor; kön; genus; maskulinitet; socialisering; normer; känslomässig närhet; kontaktlöshet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study, which was informed by a critical realist approach, was to investigate how men experience, understand and regulate their emotions, both intrapsychically and in interpersonal contexts. A specific aim was to shed light on the socialization of emotions during adolescence, and on how this today is affecting men’s emotional attitudes. LÄS MER

 2. 2. Barns väg till frälsning i dagens svenska Pingströrelse : En studie av ett teologiskt dubbelseende och en pågående omförhandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Children; salvation; Pelagius; Arminius; Pentecostal; child theology; systematic theology; practical theology; Swedish pentecostal movement; Barn; frälsning; Pelagius; Arminius; pingströrelsen; barnteologi; systematisk teologi; praktisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis explore how the contemporary Swedish Pentecostal movement view childrens way to salvation. Is it possible to discern certain theological systems represented in the movement and has the movement’s view changed over time? The study reaches the conclusion that the view has changed and that there exists two logically opposite systems in the movement, leaving it with a theological double vision. LÄS MER

 3. 3. Att omförhandla eller att inte omförhandla? – En studie av ändrade förhållanden i ljuset av avtalets roll i affärslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sebastian Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Ändrade förhållanden; Law and Economics; Law and Management; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Long-term commercial contractual relationships are characterized by an increased risk that changed circumstances will upset the contractual equilibrium. The main rule, according to Swedish law, is that agreements must be kept even if the contractual obligations have become more onerous for a contracting party as a result of changed circumstances. LÄS MER

 4. 4. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER

 5. 5. ”Hvad vilja orientalisterne?” : Idéer och konflikter vid den åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania 1889

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Christian Gradholt; [2019]
  Nyckelord :orientalism; orientalistik; orientalister; orientalistkongressen 1889; vetenskapliga kongresser;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker den åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania 1889, efter vilken den vetenskapliga disciplinen orientalistik och dess internationella relationer och möteskultur ställdes under omförhandling. Genom att lansera en i dessa sammanhang ny och välkomnande hållning gentemot icke-européer orsakade kongressens generalsekreterare Carlo Landberg en konflikt med de orientalister som strävade efter att behålla kongressens tydligt europeiska och vetenskapliga prägel. LÄS MER