Sökning: "omförhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet omförhandling.

 1. 1. Barns väg till frälsning i dagens svenska Pingströrelse : En studie av ett teologiskt dubbelseende och en pågående omförhandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Children; salvation; Pelagius; Arminius; Pentecostal; child theology; systematic theology; practical theology; Swedish pentecostal movement; Barn; frälsning; Pelagius; Arminius; pingströrelsen; barnteologi; systematisk teologi; praktisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis explore how the contemporary Swedish Pentecostal movement view childrens way to salvation. Is it possible to discern certain theological systems represented in the movement and has the movement’s view changed over time? The study reaches the conclusion that the view has changed and that there exists two logically opposite systems in the movement, leaving it with a theological double vision. LÄS MER

 2. 2. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av ändrade förhållanden i den svenska avtalsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Bodelsson; [2019]
  Nyckelord :Law; Business Law; Avtalsrätt; ändrade förhållanden; omförhandling; omförhandling av avtal; avtal; svensk avtalsrätt; contract law; allmän avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grundprincipen att "avtal ska hållas" är en central del i avtalsrätten. Frågan gällande ändrade förhållanden och dess inverkan på avtal har därför länge varit ämne för diskussion. I en långvarig avtalsrelation är det svårt att förutse risken för förändringar som kan drabba avtalet och avtalsrelationen. LÄS MER

 4. 4. Synergy Valuation in Industrial Software Acquisitions

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Christoffer Marin; ERIK TRETOW; [2018]
  Nyckelord :Synergy Valuation; Industrial Software M A; Industrial Software Synergies; Synergiv¨ardering; M A inom industriell mjukvara; Synergier inom industriell mjukvara;

  Sammanfattning : Engaging in M&A is a common corporate strategy and deals are often motivated by synergies, the concept that the value of the combined entities is greater than the sum of their standalone values. However, it is often difficult to capture synergistic value in reality and increasing the probability of a successful acquisition requires a thorough assessment of potential synergistic effects pre-acquisition. LÄS MER

 5. 5. Remix av parafrasen : Om parafrasens roll i samtida bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Carolina Barrsäter; [2018]
  Nyckelord :Bildpedagogik; parafras; diskursanalys; bildpedagogiska traditioner; representation inom bildämnet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker parafrasens roll i samtida bildundervisning ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt perspektiv med hjälp av visuell metodik, diskursanalys och gestaltande metoder. Uppsatsens material består av lärares parafrasuppgifter, elevarbeten, lärares samtal om parafrasuppgifter och stoffurval samt författarens egna erfarenheter av att göra parafraser. LÄS MER