Sökning: "omgivningsperspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet omgivningsperspektiv.

  1. 1. Frivilligheten med frivilliga regler : En kvalitativ studie av CSR

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Elin Henschen; Alexandra Ihd; [2012]
    Nyckelord :CSR; nyinstitutionell teori; frivillighet; legitimitet; sociologi;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera frivilligheten med Corporate Social Responsibility, CSR, en trend kring samhällsansvar som organisationer idag väljer att implementera. CSR är uppbyggt kring frivilliga riktlinjer, standarder och regler vilka kan antas och modifieras av organisationerna. LÄS MER