Sökning: "omhändertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 999 uppsatser innehållade ordet omhändertagande.

 1. 1. SVERIGES INSTÄLLNING TILL DIREKTIVET OM BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV Ett främjande av omhändertagande maskuliniteter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Sjödin; [2023-10-20]
  Nyckelord :Balansdirektiv; Jämställdhet; Omhändertagande maskuliniteter; Föräldraledighet; Reserverade föräldrapenningdagar;

  Sammanfattning : The last two decades, the role of men in the promotion of gender equality has gained a lot of attention in terms of research and policies in the European Union (EU). The deeper involvement of men in caring activities has the potential to promote gender-balanced task divisions. LÄS MER

 2. 2. EN ENSAM KAMP En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Asia Ali; Maëva Begon; [2023-06-26]
  Nyckelord :endometrios; jämställdhet; kvinna; livsupplevelse; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis 10% av alla livmodersbärare drabbas av endometrios. Sjukdomen innebär en negativ påverkan på livet, men kvarstår som gåtfull och delvis okänd för allmänheten men också inom vården. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ward; [2023-03-31]
  Nyckelord :Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER

 5. 5. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER