Sökning: "omid"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet omid.

 1. 1. Påverkan av elbilar på Sveriges transmissionsnät 2030

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Najafi Omid; Rajabi Elias; [2023]
  Nyckelord :Elbilar; transmissionsnät; effektöverföring; elektroteknik;

  Sammanfattning : Antal nyregistrerade laddbara personbilarbilar ökar märkbart för varje år.Enligt en prognos kommer cirka 2.5 miljoner laddbara bilar vara i trafik iSverige år 2030. Detta motsvarar hälften av personbilsflottan idag. LÄS MER

 2. 2. Förlustanalys av Elnätdistribution i Eskilstuna : En noggrann undersökning av elförluster och dess konsekvenser i ett område i Eskilstuna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Omid Hosseani; Touma George; [2023]
  Nyckelord :Transmission losses; Distribution losses; Line losses; Power losses; Energy losses; Joule losses; I2R losses; Electrical losses; Technical losses; Non-technical losses; T D losses Transmission and Distribution losses .; Effektförluster; Energiförluster; Jouleförluster; I2R förluster; Elektriska förluster; Tekniska förluster; Icke-tekniska förluster; T D förluster Transmission och distributionsförluster ;

  Sammanfattning : This thesis explores the losses occurring in a specific region located in the southern part of Eskilstuna, where ESEM serves as the network owner. The study places particular emphasis on power factor and load factor as key factors. Its objective is to analyze and comprehend the extent of losses in the network and their implications. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av emotionell belastning och arbetsgivarens stödfunktioner inom HVB-hem och stödboenden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Omid Hosseinzadeh; Omar Zuheib Bashir; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom HVB-hem/stödboende fokuserar oftast på ungdomars upplevelser än personalens. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur personal inom HVB-hem/stödboende hanterar sina emotionella belastningar från sitt arbete samt vad för verktyg personalen får för att utföra ett gott arbete. LÄS MER

 4. 4. Gamification within information security awareness programs:- A systematic mapping study

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Omid Pahlavanpour; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Assessing L oad in F E fficiency and orm N C ognitive avigation for O perators in Combat Management Systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Omid Mircoram; Niklas André; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In naval warfare, warships often need to perform several tasks simultaneously in an unpredictable fast-paced environment. Combat-related tasks are performed by operators in a Naval Combat Management System (NCMS). The challenging environment places high demands on the operators’ ability to work efficiently. LÄS MER