Sökning: "omission"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet omission.

 1. 1. Dans le monde des « clodos », « clébards » et « cainfris ». La traduction de l’argot français dans Vernon Subutex de Virginie Despentes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zelda Tuvesson; [2020-02-10]
  Nyckelord :franska; Argot; slang; standardisation; stratégies de traduction; traductologie descriptive; translation strategies; descriptive translation studies;

  Sammanfattning : Slang , sometimes referred to as a social variation in language, can be a challenge for thetranslator due to its rapid evolution and lack of equivalences in the target language. This paperexamine the translation of slang and the phenomenon of standardization through the Swedishtranslation of the French author Virginie Despentes’s novel Vernon Subutex 2 . LÄS MER

 2. 2. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Sammanfattning : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Das wollen wir ja wohl doch übersetzt bekommen : Zur Übersetzung deutscher Modalpartikeln ins Schwedische und Englische

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Janin Laurer; [2020]
  Nyckelord :linguistic; translation; corpus; modal particle; LEGS; Korpusstudie; Lingvistik; Sprachwissenschaft; Übersetzungswissenschaft; Abtönungspartikel; Modalwort; Modaladverb; Satzpartikel;

  Sammanfattning : This study is corpus-based and concerns the translation of the German modal particles ja, doch and wohl into Swedish and English. The aim is to investigate how these modal particles are translated into Swedish and English, i.e. LÄS MER

 4. 4. Asymmetrisk information : Institutionella investerares förhandsinformation om inställda utdelningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus af Klint; Lindeberg Adam; [2019]
  Nyckelord :Dividend omission; asymmetric information; institutional investors; signaling; inställd utdelning; asymmetrisk information; institutionella investerare; signalering;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om institutionella investerare nettosäljer innan meddelande om inställd utdelning och om detta beror på asymmetrisk information. Urvalet för studien är företag på Nasdaq OMX Stockholms huvudlistor som har ställt in kontantutdelning under perioden 2004–2018. LÄS MER

 5. 5. Rawls, politiken och familjen : En kritisk diskussion av John Rawls rättviseuppfattning som filosofiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden och rättvis familjepolitik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rasmus Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of gender structured inequalities in society and within families. LÄS MER