Sökning: "omission"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet omission.

 1. 1. Rawls, politiken och familjen : En kritisk diskussion av John Rawls rättviseuppfattning som filosofiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden och rättvis familjepolitik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rasmus Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of gender structured inequalities in society and within families. LÄS MER

 2. 2. Reproducing the state of the art in onset detection using neural networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Great strides have been made in the state of the art performance of musicial onset detection in recent years with better and better detectors being invented at a fast pace. The current top spot is held by Schlüter and Böck, who in 2014 presented a detector based on a convolutional neural network (CNN) that attained an F-score of 90. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsperiodens början och slut för styrelseledamöter i ett aktiebolag i samband med kapitalbrist enligt 25 kap. ABL.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Said; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsperioden; Styrelseledamöter; Kapitalbrist; 25 kap. ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. LÄS MER

 4. 4. Att leva i en okontrollerbar kropp : En litteraturstudie om ungdomars upplevelse av typ 1 diabetes och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Englund; Ida Hjelmqvist; [2019]
  Nyckelord :eating disorders; support; type 1 diabetes; stöd; typ 1 diabetes; ätstörningar;

  Sammanfattning : Forskning visar att ungdomar med typ 1 diabetes (T1D) har dubbelt så stor risk att drabbas av en ätstörning jämfört med ungdomar utan T1D. Dessutom ökar även mortalitet och morbiditet avsevärt hos ungdomarna med denna kombination. LÄS MER

 5. 5. En varmare planet - ett kvinnoproblem: Kvinnors möjlighet att få skydd från klimatrelaterade katastrofer genom flyktingstatus alternativt den miljörättsliga principen om "Common But Differentiated Resposibilities"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Andreasson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; klimatförändringar; migration; kvinnor; intersektionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration is a considerable, as well as an inevitable, consequence of climate change. As the frequency and dimension of climate change events increase, climate induced migration will increase as well. Not all states have contributed equally to the anthropogenic climate change, nor do they face the same risks connected with it. LÄS MER