Sökning: "omissions"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet omissions.

 1. 1. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 2. 2. Frankfurt-style cases and responsibility for omissions

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Christian Vesterlund; [2018]
  Nyckelord :Frankfurt cases; moral responsibility; omissions; PAP;

  Sammanfattning : Frankfurt-style cases are purported counterexamples to the principle of alternate possibilities, since they arecases in which agents appear to be morally responsible for their actions, even though they lack the ability todo otherwise. Philip Swenson has recently challenged these Frankfurt-style cases as effective counterexamplesto PAP by presenting a scenario in which an agent seems to lack morally responsibility for failing to save achild, since he couldn’t do otherwise. LÄS MER

 3. 3. On the Translation of Adjectival Pre-Modifiers : A Study of English-Swedish Translation Shifts

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Roberto Draganic; [2018]
  Nyckelord :translation studies; Swedish; English; adjectives; pre-modification; translation shift; category shift;

  Sammanfattning : This study examined the translation of adjectival pre-modifiers (i.e. pre-modifying adjectives and pre-modifying participles) from English into Swedish. LÄS MER

 4. 4. Hypotetiska händelseförlopp - Om åberopande och bevisning av det som inte har hänt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Fäldt; [2018]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; processrätt; civilrätt; civil procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generellt sett gäller tvister vad som har inträffat i verkligheten och parternas faktaberättelser består av faktiska omständigheter. Vilken betydelse som en omständighet får för utgången av en tvist avgörs av vilken processrättslig kategori som omständigheten hänförs till. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER