Sökning: "omklädningsrum"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet omklädningsrum.

 1. 1. Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal : En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Linjo; Alexandar Andonov; [2019]
  Nyckelord :Flexible leases; commercial leases; menu of contracts; willingness to pay; Flexibla hyresavtal; kommersiella hyresavtal; meny av kontrakt; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. LÄS MER

 2. 2. Kommunhus Nynäshamn

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ludwig Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; City Hall; Glulam;

  Sammanfattning : Proposal for a new city hall in Nynäshamn. The building is characterized by a coherent, rectangular volume with cantilevering floor plans. The volume is separated from surrounding buildings, forming passages for pedestrians to and from the plaza in front of the building. LÄS MER

 3. 3. "Om man bara kunde få in den utopin i ett omklädningsrum" : En studie om upplevelsen av kroppsnormativitet i badhus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Morén; [2019]
  Nyckelord :Bodynormativity; public swimming pool; accessibility; power; dressing rooms; Kroppsnormativitet; badhus; tillgänglighet; makt; omklädningsrum;

  Sammanfattning : Who is welcome in the public swimming pool? What makes different spaces and rooms more comfortable and accessible than others? The empirical material of this study is built on four interviews with people who have a non-normative body. Their experiences and emotions concerning the public swimming pool are studied through an intersectional and phenomenological perspective. LÄS MER

 4. 4. "Rädslan att bli lämnad ensam kvar" : En enkätstudie om hur elever i åk 7-9 upplever tryggheten i omklädningsrummet och undervisningen i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Björkvall; Julia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; omklädningsrum; lärandemiljön; trygghet; kränkningar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att det finns tydliga brister i utformning av en trygg miljö för eleverna under lektionen i idrott och hälsa och i omklädningsrummen. Särskilt tydligt blir det i idrottssalen där eleverna utelämnas på ett mer framträdande sätt. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners upplevelse av inkludering inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Memme Abines Klang; Kajsa Vedin; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transgender; inklusion; inkludering; fysisk aktivitet; idrott.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka hur transpersoner upplever inkludering inom fysisk aktivitet och idrott.  Metod: Litteratursökning i databasen Discovery och manuella sökningar av valda källors referenslista resulterade i tio artiklar som publicerats inom de senaste elva åren. LÄS MER