Sökning: "omklassificering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet omklassificering.

 1. 1. De legala förutsättningarna för användning av medicinsk cannabis : Förhållandet mellan myndighetsbeslut, lagstiftning och domstolspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Magell; [2019]
  Nyckelord :medicinsk cannabis; cannabis; Bediol; Epidiolex; CBD-olja; CBD; cannabidiol;

  Sammanfattning : The overall purpose of this paper was to critically analyze the legal prerequisites for using medical cannabis in Sweden. The legal method and the legal analysis method have been the basis for the analysis of current law, regarding medical use of cannabis and drug abuse. LÄS MER

 2. 2. Omklassificering och bekräftelse av automatiskt klassificerade korta singel-avlednings EKG : Bedömning av manuella och automatiska metoder med fokus på detektion av förmaksflimmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Marcus Gullberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utterances classifier for chatbots’ intents

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Joigneau; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; chatbots; text classification;

  Sammanfattning : Chatbots are the next big improvement in the era of conversational services. A chatbot is a virtual person who can carry out a conversation with a human about a certain subject, using interactive textual skills. LÄS MER

 4. 4. Rätt man på rätt plats : En kvalitativ studie riktad mot NIU-gymnasium i ishockey och den kompetens som finns bland dess lärare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nicklas Nilsson; Jonathan Björnlund; [2018]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; NIU; utbildning; erfarenheter; ishockey; tränare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera den befintliga kompetensen och befintliga organisationen på ett urval nationellt godkända idrottsutbildningar i Sverige inriktade på ishockey. Detta för att kunna analysera huruvida den nuvarande kompetensen kan anses vara tillräcklig i samband med Skolverkets omklassificering av ämnet specialidrott 2017, och de krav som medföljer. LÄS MER

 5. 5. Receptstatus : Dagens krav och gamla beslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Basira Khirzia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedel delas huvudsakligen in i två huvudgrupper med avseende på under vilka förutsättningar de får tillhandahållas allmänheten: receptbelagt eller receptfritt (over the counter, OTC). Vilken klassificering läkemedel får beslutas av Läkemedelsverket och sker när ett godkännande för försäljning utfärdas. LÄS MER