Sökning: "omloppstider."

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet omloppstider..

 1. 1. Ett varv runt solen är väl en månad - eller är det tusen år? En jämförande intervjustudie om solsystemets himlakroppar med elever i årskurs 6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Dino Hajiric; [2020-02-28]
  Nyckelord :Fysik; solsystemet; multimodala representationsformer; omloppsbanor; dag och natt; omloppstider.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur flera- och multimodala representationsformerkan användas för att ta reda på hur elever förklarar himlakropparnas rörelser. Representationsformerna i denna studie består av skisser och en animerad 3D modell. LÄS MER

 2. 2. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 3. 3. Frihet under ansvar - klarar den biologiska mångfalden i skogen en nyliberal styrningsform?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Magnusson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; skog; skogspolitik; nyliberalism; frivillighet; skogsvårdslagen; reglering; hållbarhetscertifiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den förändrade styrning av svensk skogspolitik som infördes i Sverige 1993, och hur denna styrning påverkat den biologiska mångfalden i de svenska skogarna. Styrningsformen, vanligen benämnd ”frihet under ansvar”, bygger på frivillighet och avreglering och har en tydlig förankring i en nyliberal ideologi. LÄS MER

 4. 4. Ungskogsgödsling i granskog - potentiell åtgärd för framtidens skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Sunesson; Anders von Mecklenburg; [2018]
  Nyckelord :Fertilization; Norway spruce; intensive growth; practical scale; ungskogsgödsling; intensivodling; gran; operationell praktiskt skala;

  Sammanfattning : The demand of wood products will increase in the future when fossil-based fuel will be replaced by fossil free fuels. To meet the growing demand in the future, production increasing measurements must have to be done today. One of the most effective measurements, that increases production, is fertilization in young stands of spruce. LÄS MER

 5. 5. Estimating and evaluating GPP in the Sahel using MSG/SEVIRI and MODIS satellite data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gustav Wallner; [2015]
  Nyckelord :geography; physical geography; GPP; Sahel; Dahra; remote sensing; Meteosat; MSG; MODIS; SEVIRI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to use data from Meteosat Second Generation’s Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (MSG/SEVIRI) to calculate the gross primary production (GPP) in the Sahel region of Africa for 2011 and 2012. GPP was calculated using the light use efficiency method, which relates GPP to the absorbed photosynthetically active radiation the light use efficiency. LÄS MER