Sökning: "omnämnande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet omnämnande.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. En bloggares bekännelser – en konsumenträttslig granskning av marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering vid betalt samarbete med bloggare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Hägerhult; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; offentlig rätt; yttrandefrihet; marknadsföringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att internet ges mer utrymme i gemene mans vardag, utvecklas nya sätt för människor att kommunicera med varandra samt att påverka samhället. Det sociala mediet bloggar har vuxit i popularitet och närmare hälften av alla internetanvändare läser bloggar regelbundet. LÄS MER

 3. 3. Troll Detection : A study of source usage between clusters of Twitter tweets todetect Internet trolls

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jacob Tärning; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether it is possible to detect possibly malicioustweets posted by so-called trolls by inspecting the usage of sources such as url links,hashtags, user mentions and other media between clusters of tweets. This was done byutilizing the latent dirichlet allocation algorithm to find and assign topics to every tweet,clustering the tweets through their topics with the k-means algorithm. LÄS MER

 4. 4. The Oscar Effect : hur förlag och författare samarbetar med filmindustrins aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Friis; [2016]
  Nyckelord :The New York Times Bestsellers List; cross-promotion; medveten publik; omedveten publik; marknadsföring; Hollywood; filmindustri; bokmarknad; Oscarsgalan; Filmadaptioner; FBMK; förlags- och bokmarknadskunskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna uppsats är att visa om det finns några mönster i relationen mellan bokbranschen och filmindustrin genom att undersöka om och i så fall hur förlag och författare bakom filmadapterade böcker använder sig av cross-media promotion i sin marknadsföring. Undersökningen utgår från Oscars-nomineringar i kategorin Bästa film mellan 2011 – 2016. LÄS MER

 5. 5. Besiktningsklausuler vid fastighetsköp : är lagstiftningen i behov av förändring

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dan Iresjö; [2014]
  Nyckelord :fastighetsrätt; besiktningsklausul; fastighetsöverlåtelse; villkorligt köp;

  Sammanfattning : I arbetet behandlas besiktningsklausuler vid fastighetsköp, vilka kan medtagas av parterna i köpehandlingen och som ger köparen rätt att genomföra besiktning av fastigheten efter köpet. Klausulen kan vidare föreskriva att köparen äger rätt att frånträda köpet eller rätt till prisavdrag för fel som upptäcks vid besiktningen. LÄS MER