Sökning: "omnichannel."

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet omnichannel..

 1. 1. Integrate…then they might be all yours : A research on how Omnichannel retailing could affect customers Brand Loyalty.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erdanos Haile; Melanie Björk; [2019]
  Nyckelord :Omnichannel; Omnichannel Retailing; Customer Satisfaction; Customer Experience; Brand Loyalty; Attitudinal Loyalty; Behavioural Loyalty;

  Sammanfattning : Omnichannel has become a central part of future retailing and is expected to be implemented by multiple brands. Omnichannel is an extension of multichannel enquiring complete integration between channels. LÄS MER

 2. 2. Adaptation of Shipment Consolidation and Distribution Network Design to Omni-channel Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Deniz; Martin Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Adaptation of shipment consolidation and distribution network design to omni-channel retailing Authors: Johan Deniz, Martin Månsson Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Global retailers tend to have complex distribution networks. A part of the complexity stems from trade-offs in deciding which distribution mode to choose when transporting goods from the suppliers to the customers. LÄS MER

 3. 3. Hur beter du dig egentligen? : En studie om kopplingen mellan hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sonny Andersson; Louise Wiljander; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; Consumer behavior; Omnichannel; Offline shopping; Online shopping; Store visit; Digital marknadsföring; Konsumentbeteende; Omnikanal; Offlinehandel; Hemsidebeteende; Köpsituation;

  Sammanfattning : Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den  fysiska butiken. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunders beteende och effekten av deras marknadsföringsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters krav på ökad tillgänglighet : En kvalitativ studie av småhandlares attityder mot ett omnichannel-koncept

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Sundquist; Olivia Fritiofsson; [2018]
  Nyckelord :omnikanal; detaljhandel; fysisk handel; lojalitet; kundvärde; integrerade försäljningskanaler; sömlös shoppingupplevelse;

  Sammanfattning : Title: “Consumers demand for increased availability” Authors: Isabelle Sundquist & Olivia Fritiofsson Level: Bachelor's thesis Program: Enterprising and Business DevelopmentExaminer: Frederic Bill Background: Today the physical retailing is challenged as a result of digitalization and sales through different channels. Customers become increasingly demanding and seek a seamless experience and opportunity to shop whenever and wherever they want. LÄS MER

 5. 5. All you need is... customer relationships : En studie om hur modebranschen kan skapa konkurrensfördelar mot e-handeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Monica Gladowska; Linda Kennethsson; Dandan Liang; [2018]
  Nyckelord :Customer relationship; customer loyalty; omnichannel; branding and image; fashion industry; competitive advantage; Kundrelationer; lojala kunder; omnikanaler; varumärke och image; modebranschen; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Problemformulering: E-handeln har vuxit sig allt starkare på den svenska marknaden, vilket lägger ett större fokus på den fysiska detaljhandeln inom modebranschen. Vi undersöker ur ett företagsperspektiv hur den fysiska modebranschen hanterar denna förändring. LÄS MER