Sökning: "omnichannel"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet omnichannel.

 1. 1. Obstacles in transitioning towards omnichannel retailing : A dynamic capability perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jiawei Liu; Amarnath Nagula; [2020]
  Nyckelord :Omnichannel retailing; Dynamic capability; Small retailers;

  Sammanfattning : Purpose: In the past two decades, shopping online has grown at a rapid pace, and it had a significant impact on every player in the retail industry from a small retailer to large retail chains. The retailers were forced to redefine the way they operate by managing various channels to reach their consumers. LÄS MER

 2. 2. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Omnichannel path to purchase : Viability of Bayesian Network as Market Attribution Models

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anubhav Dikshit; [2020]
  Nyckelord :Market Attribution Model; Bayesian Network; Logistic Regression; Data driven marketing;

  Sammanfattning : Market attribution is the problem of interpreting the influence of advertisements onthe user’s decision process. Market attribution is a hard problem, and it happens to be asignificant reason for Google’s revenue. There are broadly two types of attribution models- data-driven and heuristics. LÄS MER

 4. 4. The key factors in meeting the evolving customer values in Swedish retail, an omni-channel perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Rakel Sieradzki; Elsa Sollbe; [2020]
  Nyckelord :Omni-channel; Swedish retail; Internet of Things; Customer value; Value-driven; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The retail industry is in an ongoing transformation with new customer behaviors. In an omni-channel environment, multiple channels are integrated and the customer has a more central role within retail. LÄS MER

 5. 5. Omnichannel management : The art of omnichannel orchestration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edward Toscano; Nicholas Sanchez; [2020]
  Nyckelord :OCR; OCR Orchestration; OCR Challenges; Orchestration; Holistic orchestration; Omnichannel; Omnichannel retailing; and Omnichannel orchestration; Omnicanal; Orquestación de omnicanal; Manejo de omnicanal; Desafíos de omnicanal; Omnicanal de minoristas; orquestación holística de omnicanal;

  Sammanfattning : Digital advances and consumers' buying behaviors disrupt the retail industry demanding more seamless experiences during their buys. In response, retailers are adopting an omnichannel retailing strategy (OCR), which is the integration of retailers' physical and digital channels. LÄS MER