Sökning: "omnikanalstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet omnikanalstrategi.

 1. 1. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 2. 2. E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petronella Lång; Martin Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Omni channels; Unitary experience; Digital sales channels; Digital marketing channels; Physical sales channels; Physical marketing channels; Retail; Retail chains.; Omnikanaler; Enhetlig upplevelse; Digitala försäljningskanaler; Digitala marknadsföringskanaler; Fysiska försäljningskanaler; Fysiska marknadsföringskanaler; Detaljhandel; Detaljhandelskedjor.;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Dahlgren; Malin Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; e-lojalitet; relativ attityd; återköpsbeteende; generation Y; omnikanaler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. LÄS MER

 4. 4. Molnbaserade e-handelsplattformar inklusive headless-plattformar : En deskriptiv studie om lämpliga marknadssegment

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Wernersson; [2018]
  Nyckelord :e-handelsplattformar; e-handel; plattform; molnbaserade plattformar; headless-plattform; molnbaserad e-handel;

  Sammanfattning : På uppdrag av Soleil IT ska denna uppsats redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut molnbaserad e-handelslösning utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och skalbarhet/flexibilitet, för att sedan kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad e- handelslösning i första hand vänder sig till. Marknadssegmenten som uppdraget gick ut på att redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. Omni - Integrera mera!

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Fager; Josefin Lönngren; Sofie Svensson; [2017]
  Nyckelord :Omnichannel; seamless shoppingexperience; integrated sale channels; omnichannelretail; Omnikanal; sömlös shoppingupplevelse; integrerade försäljningskanaler; omnihandel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag inom detaljhandeln. Forskningsfrågor: - Hur arbetar företag med omnihandel för att möta kundernas förväntningar? - Vilka utmaningar och effekter finns det med omnikanalstrategi? Metod: Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetod då vi ansåg att det krävdes för att få ut essensen av omnikanal och gå in på djupet i begreppet. LÄS MER